Rušivé vlivy – norma dnešní dopravy

Rušivé vlivy – norma dnešní dopravy

Výskyt rušivých vlivů je v současnosti synonymem fungování dopravy.  Tento nárůst způsobují různé faktory, od klimatických změn až po „sdílenou ekonomiku“. Jak si mohou manažeři dopravy udržet předstih před konkurencí a využít tyto okamžiky narušení k získání dalších zakázek? Výkonným řešením, které se vyznačuje flexibilitou, je pronájem nákladních vozidel.

Hlavní rušivé faktory

Jaké faktory vedou k narušení v odvětví dopravy?

 • Klimatické změny–Vlády i občané jsou čím dál více zneklidněni nárůstem provozu na silnicích a souvisejícím znečištěním. To vedlo k iniciativám mezivládních organizací, jako např. EU, jejichž účelem je snižování emisí CO2 u nákladních vozidel a hledání alternativních pohonů, které by nahradily naftové motory.
 • Urbanizace– Lidé se ve velkých počtech stěhují do měst, což problém znečištění a hustoty dopravy ještě zhoršuje. To u některých měst, jako např. v Madridu, vedlo k zavedení přísné regulace emisí vozidel v centrech měst. Ta upřednostňuje vjezd elektrických a jiných nízkoemisních vozidel a omezuje vjezd vozidel s naftovým a benzínovým pohonem. Deník El País uvádí, že nové emisní předpisy vedly v některých částech Madridu k poklesu provozu o téměř 32 %. Obdobná opatření se chystají brzy zavést v Aténách, Londýně a Paříži. (zdroj: The Verge) Všechna tato opatření mají vliv na poslední fázi dopravy.
 • „Sdílená ekonomika“ – „sdílená ekonomika“ je zajišťována prostřednictvím technologické platformy, která umožňuje výměnu zboží, aktiv a služeb mezi lidmi, a to v rámci různorodého a dynamického souboru odvětví“. (zdroj: Freightwaves) Významnými příklady modelů sdílení jsou AirBnB působící v oblasti bydlení a Lyft či Uber v oblasti soukromých vozidel. Tento fenomén se stane také součástí nákladní silniční dopravy.
 • Efekt AmazonPwC uvádí, že v období od roku 2012 do roku 2017 vzrostl evropský internetový maloobchod o složenou roční míru růstu přibližně 10 %, a to ze 156 mld. EUR v roce 2012 na 253 mld. EUR v roce 2017. Nárůst internetového maloobchodního prodeje a rušivý efekt online obchodníků, jako např. Amazon, kteří nabízejí zákazníkům doručení do druhého dne, zvýšil tlak na dodavatelský řetězec. To donutilo logistické a přepravní společnosti, aby v reakci na tuto situaci inovovali.

Narušené odvětví dopravy vrací úder!

Narušené odvětví dopravy reagovalo na tyto výzvy několika způsoby:

 • Mechanické technologie– Ve snaze pomoci dopravcům v budoucnosti splňovat emisní cíle výrobci nákladních vozidel vyvíjejí nové technologie pohonu, které by dopravcům umožnily nahradit nákladní vozidla technologiemi, které jsou čistší než naftové palivo. Například kromě start-upu Nikola Motors, plánují i značky Hyundai a Toyota na trh brzy uvést vodíkem poháněné elektrické tahače. Bezprostředně jsou k dispozici již lehká užitková vozidla s elektrickým pohonem, které pomohou dopravcům realizovat dodávky v rušných městských částech.
 • Digitální technologie–Komerční silniční nákladní vozidla jsou čím dál více ovlivňována digitálními a datovými technologiemi, a to díky pokrokům v oblastech strojového učení, umělé inteligence, internetu věcí a telematiky. Tyto technologie se zaměřují na to, aby pomáhaly manažerům dopravců, řidičům a/nebo i samotným vozidlům činit kvalitnější rozhodnutí. Středobodem těchto nových technologií je shromažďování dat, a to obvykle prostřednictvím čidel. Jeremy Rifkin, autor knihy „The Zero Marginal Cost Society: the Internet of Things, the Collaborative Commons and the Eclipse of Capitalism“ odhaduje, že do roku 2030 „bude v rámci globálně distribuované sítě propojovat lidské a přírodní prostředí více než 100 triliónů čidel“. (zdroj: Freightwaves)

Nové příležitosti 

Digitalizace narušila nákladní silniční dopravu tím, že umožnila dopravcům zavádět různé technologie, např. adaptivní tempomat (ACC) nebo prediktivní údržbu, a v důsledku povede ke schopnosti ušetřit náklady tím, že nákladní vozidla budou jezdit v konvoji, přičemž na ně bude dohlížet pouze jeden řidič, který bude k dispozici pro nouzové situace, a v další fázi k nasazení autonomních nákladních vozidel. V souvislosti s vývojem v nákladní silniční dopravě v USA poradenská firma McKinsey uvedla, že do roku 2020 očekává v geofencingem vymezených oblastech vysoce automatizované řízení a do roku 2025 plně autonomní jízdu na dálnicích, přičemž v první a poslední fázi přepravy budou probíhat operace nakládky a vykládky. Domnívá se také, že do roku 2022 až 2023 budou realitou také konvoje kamionů, tzv. platooning. (zdroj: Freightwaves)

 • Přechod na sdílenou ekonomiku

Ted Choe, Principal of Strategy and Operations ze společnosti Deloitte, předpokládá, že „subjekty využívající v hojné míře přepravní služby by mohly při uspokojování určitých typů poptávky přejít na sdílené platformy, což představuje potenciálně uvolnění finančních prostředků, minimalizaci závazků vůči dodavatelům a udržení přiměřených cen.“ (zdroj: Freightwaves) Nastiňuje šest oblastí, ve kterých budou dopravní společnosti těžit ze sdílené ekonomiky.  Ty zahrnují:

 • spolupráci regionálních přepravců s jejich konkurenty za účelem dodávek na území mimo jejich standardní působnost.
 • větší využívání globálních burz nákladů. Mezi evropské příklady patří 123Cargo a Cargocore.
 • využívání různých způsobů předání mezi přepravci v místech na cestě k doručení.
 • crowdsourcingová aktiva v dodavatelském řetězci. Výhody jsou významné zejména u nejdražší fázi dodávky, tj. u poslední fáze. Cargomatic v USA je příkladem tohoto „uberového“ modelu, který přiděluje náklady řidičům, kteří mají v určitém okamžiku volnou kapacitu a směřují na určité místo.
 • Ke crowdsourcingové revoluci se přidává i skladové hospodářství, a to prostřednictvím společností, které přicházejí s „uberovým“ skladovým prostorem.
 • Prediktivní analytika zlepšuje bezpečnost při využívání crowdsourcovaných dat, např. aby pomohla řidičům předvídat povětrnostní situaci a za špatného počasí se vyhnout určitým trasám.

Bojujte proti rušivým vlivům se společností TIP, vaším flexibilním partnerem

Flexibilita kapacity nákladních vozidel je pro manažera dopravní společnosti klíčem k využití příležitostí, které skýtá narušená situace v odvětví dopravy.

TIP Trailer Services poskytuje prostřednictvím pronájmu nákladních vozidel nezbytnou flexibilitu.  Nákladní vozidla jsou k dispozici ve všech podobách, od standardních tahačů až po specializovanější nákladní vozidla, jako např. chladírenské kontejnery. Díky této flexibilitě mají manažeři dopravních společností příležitost zapojit při nečekaně vysoké poptávce do práce další nákladní vozidla a vrátit je v méně rušných obdobích, a to s krátkou oznamovací dobou a bez nutnosti zařízení přímo vlastnit. Díky pronájmu mohou manažeři využívat nejmodernější technologie.

Chcete-li být vítězem i v rozbouřených vodách odvětví dopravy, zvolte flexibilní pronájem nákladních vozidel od společnosti TIP. Další informace si vyžádejte od kontaktovat TIP Trailer Services prostřednictvím tohoto formuláře.

0 replies

Pozostaw odpowiedź

Chcesz dołączyć do dyskusji?
Zachęcamy do udziału!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *