Na našich hodnotách nám záleží

Ve spolupráci s vámi se odrážejí naše hodnoty

Profesionalita v oboru dopravy a logistiky

Zavázali jsme se poskytovat špičkové služby s využitím našich dlouholetých zkušeností a nejmodernějších technologií – abychom našim zákazníkům pomohli k dalšímu růstu.

Spolehlivost je pro nás základ

Vždy splníme vše, na čem se s vámi domluvíme. Plánujeme napřed a tím předcházíme budoucím komplikacím.

Inovace a změny jsou to co nás pohání

Na práci se díváme s nadhledem – zaměstnáváme lidi, kteří mají vizi, jsou ochotní přijmout nové nápady a vědí, kam se chtějí dostat v budoucnu. Tím, že myslíme dopředu, dokážeme předejít problémům. Pomáháme určovat budoucí trendy na trhu a reagovat na ně.

Rozumíme tomu, že spěcháte

Jsme pragmatičtí a cílevědomí. Jdeme si za svým a tím poháníme věci dopředu.

Zodpovědnost za naše rozhodnutí, činy a výsledky

Při veškeré naší činnosti se soustředíme na to, abychom splnili vše, na čem se domluvíme. To platí pro jak pro naše zákazníky, tak pro kolegy a akcionáře. Bereme na sebe plnou zodpovědnost za naše rozhodnutí, činy a výsledky.

Respektující a otevřený jeden k druhému – to je náš přístup k práci

Respektujeme jiné kultury, komunity a úhly pohledu; tvoříme tak otevřené a dlouhodobé vztahy jak s našimi zákazníky tak uvnitř naší společnosti.

Odpovědnost k životnímu prostředí a k lidem na naší planětě

Zavázali jsme se k minimalizaci dopadu našeho provozu na životní prostředí a ke společenské odpovědnosti našeho businessu – chceme aby z našeho úspěchu profitovali i komunity ve kterých žijeme a pracujeme.

Integrita podtrhuje náš způsob práce

Integrita – etické a morální jednání jsou základní kameny našeho businessu. Důvěryhodnost a čestnost jednání je u nás samozřejmost.

KONTAKTUJTE NÁS