Vložte hodnotu
Zp?t

Výhoda sdílení logistických údajů

Z minulosti si s sebou neseme nechuť ke sdílení našich obchodních údajů s ostatními. Máme obavy o soukromí a bezpečnost a znepokojuje nás riziko, že se naše údaje dostanou k našim konkurentům. Pokud však chceme v logistických podnicích zvýšit ziskovost, efektivitu a snížit emise CO2, musíme sdílet své údaje s ostatními hráči v dodavatelském řetězci mimo okruh našich bezprostředních zákazníků. Strašidelné, nebo ziskové?

Výhoda sdílení logistických údajů

Společnost ABN AMRO provedla v Nizozemsku průzkum o logistice mezi poskytovateli logistických služeb a dopravci včetně výrobců a maloobchodníků. Průzkum zjistil, že sdílení údajů by se mohlo odvětví logistiky štědře vyplatit. Průzkum odhaduje, že sdílení údajů ze strany hráčů v odvětví logistiky v Nizozemsku by mohlo přinést o 10 % vyšší koeficient vytížení. Tento vyšší koeficient vytížení by zase mohl vést k 10% snížení najetých kilometrů, ke snížení počtu nákladních vozidel o 10 %, ke snížení nákladů o 10 % a ke snížení emisí CO2 o 10 %. (zdroj: ABN AMRO)

Zvyšující se složitost

Dodavatelský řetězec se rozpíná po celém světě a je stále složitější. Kávovar vyrobený v Číně, který byl doručen zákazníkovi ve Španělsku, pravděpodobně prošel několika etapami a druhy logistiky, včetně silniční, železniční, námořní a letecké dopravy, několika celními odbaveními a sklady a skladovacími prostory.

Větší počet zákazníků nakupuje online a očekává rychlé doručení. Existují také širší tlaky na odvětví logistiky, včetně nedostatku pracovních sil s vhodnou kvalifikací, a širší politické a sociální tlaky, včetně dosažení větší udržitelnosti našeho odvětví.

Problémy s údaji

Logistický proces vytváří obrovské množství komplexních údajů, které nevyužíváme optimálně. Z výzkumů například vyplývá, že v dodavatelském řetězci je kvůli konfliktům a soudním sporům blokováno více než 140 miliard USD, což je často důsledkem těžkopádné byrokracie a nadměrné dokumentace, jež je často stále v tištěné podobě, a nedostatku transparentních informací. (zdroj: Hublock)

Ke ztrátě hodnoty dochází v mnoha situacích, například když zboží uvázne v tranzitu, ztratí se nebo se zkazí, dojde k napadení faktury nebo je předložena neúplná celní dokumentace. Pokud vám chybí údaje o některých vazbách v dodavatelském řetězci, tato skutečnost bude mít dopad na další vazby ve vašem dodavatelském řetězci. Mimo jiné to negativně ovlivní rychlost doručení, ziskovost, pověst u zákazníků a partnerů a dále emise CO2.

Opatření v oblasti životního prostředí

Průzkum společnosti ABN AMRO odhaduje, že snížení emisí CO2 prostřednictvím sdílení údajů v Nizozemsku by mohlo činit úctyhodných 500 000 tun CO2. Tento údaj se zakládá na faktu, že nákladní vozidla v Nizozemsku vypouští do ovzduší 5 megatun CO2 ročně.

Pomalé přijímání sdílení údajů

Viditelnost údajů v celém dodavatelském řetězci by podstatně zlepšila efektivitu logistiky. Odvětví logistiky však přijímá sdílení údajů jen pomalu, a to ze dvou hlavních důvodů:

  • Neexistence společných technických norem. Společnosti a veřejné orgány mají zavedeny systémy pro sdílení údajů se svými poskytovateli služeb a zákazníky. Nedostatečná kompatibilita mezi stávajícími systémy správy údajů však způsobuje, že sdílení vašich údajů s údaji partnera, jenž pracuje s jiným systémem, je obtížné.
  • Obavy o bezpečnost. Mnoho společností se zdráhá sdílet své údaje se společnostmi mimo jejich bezprostřední ekosystém, protože se domnívají, že jejich informace jsou citlivé z hlediska hospodářské soutěže a mohou být zcizeny ve prospěch ostatních.

Faktory urychlující přijetí

Naštěstí existuje několik faktorů, které mohou přijetí sdílení údajů ze strany odvětví logistiky urychlit.

  • Stále lepší komunikační technologie. Dostupnost nenákladných smartphonů a čidel a rychlých širokopásmových bezdrátových technologií, jako je např. 5G, která je v současné době v mnoha evropských zemích zaváděna, usnadňuje společnostem sledovat jejich náklad digitálně a převádět procesy z tištěných dokumentů do digitální podoby, a to při zachování vysoké úrovně bezpečnosti.
  • Mezinárodní spolupráce při vytváření technických norem. Dopravci, logistické společnosti, společnosti v oblasti IT, veřejné instituce a výzkumné ústavy musí spolupracovat na stanovení technických norem pro sdílení údajů. K tomu dochází na mezinárodní úrovni, například u projektu AEOLIX EU, nové evropské sítě pro sdílení údajů pro logistiku, jenž je součástí programu Horizont 2020. Na rozvoji této sítě pracují odborníci z partnerství veřejného a soukromého sektoru ERTICO, jež zastupuje 120 společností a organizací, a IRU, celosvětové organizace pro silniční dopravu. Zavádí 11 pilotních projektů v dodavatelských řetězcích v devíti koridorech transevropské sítě. (zdroj: Business Reporter)

Další mezinárodní iniciativou je iSHARE, systém pro sdílení údajů v odvětví logistiky, který pod hlavičkou nizozemské vlády vytvořilo více než 20 nizozemských organizací z odvětví logistiky a dopravy. Poté, co byl tento systém v březnu 2019 zařazen do akčního plánu asociace International Data Spaces Association, bude zanedlouho k dispozici na mezinárodní úrovni. (zdroj:  iShare)

Ochota odvětví

V odvětví existuje ochota sdílet údaje. 97 % respondentů v průzkumu společnosti ABN AMRO tvrdí, že jsou připraveni sdílet údaje. Průzkum odhalil, že 87 % poskytovatelů logistických služeb je přesvědčeno, že sdílení údajů povede k efektivnějšímu logistickému řetězci, snižování nákladů (67 %), lepšímu využití kapacit (54 %) a snížení emisí CO2 (61 %). (zdroj: ABN AMRO)

Akční plán

Společnost ABN AMRO vypracovala pro poskytovatele logistických služeb, kteří chtějí využívat sdílení údajů, tři doporučení.

  1. Logistické společnosti musí údaje umístit do centra své firemní strategie.
  2. Logistické společnosti musí spolupracovat se svými zákazníky, aby je přesvědčily o přidané hodnotě sdílení jejich údajů s ostatními stranami v rámci řetězce.
  3. Logistické společnosti by měly navázat dlouhodobější partnerství se svými klienty s cílem budovat důvěru. To umožňuje výměnu a doplňování informací s cílem zvýšit sílu dodavatelského řetězce. (zdroj: ABN AMRO)

TIP a výhoda sdílení logistických údajů

Jako přední poskytovatel pronájmu a leasingu návěsů v Evropě s přibližně 70 000 položkami ve vozovém parku bychom s vámi rádi sdíleli naše údaje, abyste mohli snadno a efektivně využívat výhod sdílení logistických údajů.  Přidávejte do svého vozového parku návěsy nebo je odstraňujte s cílem řídit proměnlivé úrovně obchodních příležitostí podle údajů, které získáváte z celého dodavatelského řetězce.

Rádi vám poskytneme více informací o tom, jak vám společnost TIP může v nových obchodních příležitostech pomoci s pronájmem a leasingem návěsů.

2019/07/01

Sdílet tento zpravodajský ?lánek

TIP novinky

Dostávat důležité novinky od TIP!

Jednoduše vyplňte pole níže, abyste dostávali důležité novinky a informace od TIP

Povrzením tohoto formulá?e souhlasím, že TIP použije moje zákaznická Prohlášením o ochran? soukromí TIP.

Související zprávy k položce

"Nové Volvo FH 500 I-Save je tu!"

Pronajměte si nové Volvo FH 500 I-Save s optimalizovaným výkonnostním balíčkem - TIP to umožňuje...

2022/03/18

"Telematika pro návěsy"

Návěs již není jen skříň na kolech. Stejně jako ve zbytku dopravního průmyslu byly vyvinuty nov...

2021/05/07

"Telematika"

Vytvoření transparentnějšího, účinnějšího a bezpečnějšího ekosystému dopravy

2020/07/01