Vložte hodnotu
Zp?t

TIP TOP Zdravý – náš celosvětový program dobrých životních podmínek

Ve společnosti TIP klademe silný důraz na bezpečnost a ochranu zdraví našich zaměstnanců. Úspěch našeho podnikání zajišťují lidé – a naši lidé mohou dosahovat výsledků a růstu pouze tehdy, když se cítí zdraví a v bezpečí. Jsme přesvědčeni, že pod pojem zdraví nespadá pouze tělesné zdraví, a proto se aktivně zabýváme dobrými životními podmínkami. 

Hiske Damhuis,

Personální ředitelka společnosti TIP

 

                         

TIP TOP Zdravý – náš celosvětový program dobrých životních podmínek

Silná společnost musí mít zdravé zaměstnance. V každodenním životě děláme rozhodnutí, díky kterým může být náš život zdravější, šťastnější a více naplňující, a to jak na pracovišti, tak doma. To je hlavním důvodem, proč společnost TIP poskytuje komplexní program dobrých životních podmínek Tip Top Zdravý, jehož úkolem je zlepšit zdraví a dobré životní podmínky našich zaměstnanců. Tento program sestává z celosvětových iniciativ pro celou organizaci a z dalších místních programů, které budou nabízeny zaměstnancům na základě toho, v jaké zemi pracují. Iniciativy se často přepracovávají, aby držely krok s neustále se měnícím prostředím, v němž se nacházíme.

 

Náš program pomoci zaměstnancům

Můžeme se vzájemně velmi lišit, ale všichni máme jednu společnou věc – životní výzvy: každý čelíme výzvám, které mohou ovlivnit způsob, jakým žijeme a pracujeme. Společnost TIP nabízí program pomoci zaměstnancům, který jim poskytuje podporu a vedení při snaze o získání rovnováhy mezi požadavky soukromého a pracovního života. Společnost TIP spolupracuje s externí společností, aby našim zaměstnancům zajistila důvěryhodného a nestranného partnera, kdykoli potřebují pomoc se životními překážkami.

Díky programu pomoci zaměstnancům mají zaměstnanci společnosti TIP i jejich rodinní příslušníci přístup k centru pomoci 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce. Zde mohou anonymně mluvit s místními poradci a odborníky o jakýchkoli otázkách týkajících se psychické pohody a rodinných, právních, finančních nebo jiných osobních záležitostí.  Podle toho, čemu konkrétní lidé dávají přednost, se může hodnocení uskutečnit buď telefonicky, pomocí videokonference nebo osobně.

Kromě toho mají přístup k obsáhlému souboru on-line nástrojů pro dobré životní podmínky, které jim mohou pomoci dosáhnout jejich osobních cílů. Prostřednictvím internetového portálu mají neomezený přístup k síti zdravotních koučů, kteří pomáhají s problémy, jako je odvykání kouření, hubnutí, zahájení programu cvičení a zvládání stresu. Mohou si také zažádat o hodnocení zdravotních rizik, v jehož rámci  jsou přímo poskytovány zásadní rady ohledně toho, jak zlepšit zdravotní stav nebo najít on-line zdroje týkající se dobrých životních podmínek. Na téma dobrých životních podmínek jsou často odborníky organizovány specializované a věcné semináře . Zaměstnanci TIP se jich mohou zúčastnit zdarma. Oddíl upozornění na portálu jednotlivých zemí poskytuje aktuální zprávy a informace o zdravotních krizích, přírodních katastrofách a dalších regionálních událostech, které mohou mít dopad na zaměstnance TIP a jejich rodinné příslušníky.

 

Naše zásada ohleduplnosti na pracovišti

Jedním z hlavních faktorů, který zaručuje, že všichni chodí do práce rádi, je navození příjemné pracovní atmosféry. Toho lze dosáhnout jedině tak, že vytvoříme ohleduplné prostředí. Proto se jednoznačně zasazujeme o ohleduplnost na pracovišti a netolerujeme chování, které je s tím v rozporu. Jako zaměstnavatel se účastníme iniciativy OSN nazvané „Global Compact“.

Náš program TIP TOP Zdravý nabízí různé další nástroje a výhody, které se rovněž týkají dobrých životních podmínek a které se v jednotlivých zemích liší.

2019/10/01

Sdílet tento zpravodajský ?lánek

TIP novinky

Dostávat důležité novinky od TIP!

Jednoduše vyplňte pole níže, abyste dostávali důležité novinky a informace od TIP

Povrzením tohoto formulá?e souhlasím, že TIP použije moje zákaznická Prohlášením o ochran? soukromí TIP.

Související zprávy k položce

"Nové Volvo FH 500 I-Save je tu!"

Pronajměte si nové Volvo FH 500 I-Save s optimalizovaným výkonnostním balíčkem - TIP to umožňuje...

2022/03/18

"Telematika pro návěsy"

Návěs již není jen skříň na kolech. Stejně jako ve zbytku dopravního průmyslu byly vyvinuty nov...

2021/05/07

"Telematika"

Vytvoření transparentnějšího, účinnějšího a bezpečnějšího ekosystému dopravy

2020/07/01