Vložte hodnotu
Zp?t

Statistika o pronájmu návěsů

Statistika o pronájmu návěsů

Evropská ekonomika roste, i když pomaleji než dříve. Pokračující silná spotřebitelská poptávka znamená pro společnosti v oboru silniční dopravy atraktivní podnikatelské příležitosti. Existuje několik statistik, které Vás, správce vozového parku,  mohou vést k úvahám o tom, že si spíše nákladní automobily a návěsy pronajmete, než abyste si je kupovali.

Využijte příležitostí v rostoucí ekonomice díky flexibilnímu nasazení návěsů

Evropská komise (EK) ve  zprávě o vývoji hospodářství z podzimu 2018 uvedla, že „se předpovídá zvolnění růstu v eurozóně z nejvyšší hodnoty za 10 let 2,4 % v roce 2017 na 2,1 % v roce 2018, před dalším zpomalením na 1,9 % v roce 2019 a 1,7 % v roce 2020. Stejný průběh se očekává pro celou EU27 s předpovídaným růstem 2,1 % v roce 2018, 2,0 % pro 2019 a 1,9 % v 2020.“ Evropská komise očekává, že hospodářský růst bude v EU pokračovat díky silné spotřebitelské poptávce a investicím.

Pokud chcete snadno těžit z dostupných příležitostí díky hospodářskému růstu, proč si nezvolit flexibilitu návěsů prostřednictvím leasingu nebo pronájmu? Můžete si jednoduše vybrat, kdy přidáte návěsy, kdy je přidáte na krátkou dobu nebo je vrátíte, když je už nebudete potřebovat.  A to vše bez nutnosti zvyšovat kapitál potřebný k přímému nákupu aktiv a nést plné náklady vlastnictví.

Leasing návěsů – stále populárnější a dlouhodobější

Leasing je stále populárnější formou financování a v celé Evropě je již velmi populární. Jako příklad si vezměme Německo. Nedávná zpráva Spolkové asociace německých leasingových společností (BDL) uvedla, že nové podnikání vzrostlo z 63 miliard EUR v roce 2016 na 67 miliard EUR v roce 2017, což je růst o 6 %. Tržní podíl leasingu jakožto nástroje financování dosáhl 16,1 % celkových makroekonomických investic země, což je nejvyšší podíl od roku 2012. Podle BDL více než polovina objemu leasingu v roce 2017 pocházela z vozidel, 17 % pronájmů podepsaly společnosti a soukromé osoby pro komerční silniční vozidla, jako jsou nákladní automobily, návěsy, autobusy a dodávky. (zdroj: MarketundMittelstand)

Pro mnoho manažerů vozového parku je pronájem možností dlouholetého financování. TIP je svědkem trvalé hodnoty pronájmu návěsů.  V roce 2018 TIP oslavila své 50. výročí a poskytuje svým klientům návěsy na pronájem a leasing po mnoho let.

Údržba třetí stranou

V článku zveřejněném v časopise Markt und Mittelstand  Horst Fittler, generální ředitel BDL, připsal část popularity leasingu vozidel „doplňkovým službám poskytovaným leasingovými společnostmi, jako je údržba, kontrola a řešení škod.“

Prostřednictvím nájemních či leasingových smluv poskytuje pronajímatel nebo nájemní společnost údržbářské a opravárenské služby pro návěs prostřednictvím externích dodavatelů. Na základě tohoto typu dohody správce vozového parku ušetří vysoké kapitálové investice a dobu na správu potřebnou k provozu nejmodernější dílny. Dílna potřebuje diagnostickou technologii pro vozidlo, dílenské nástroje, zásobu náhradních dílů a tým mechaniků specializovaných na návěsy.  Správce vozového parku musí nabírat mechaniky, udržet je a školit. Mechanici musí být obeznámeni s nejmodernějšími technologiemi a technickými údaji od výrobců, jejichž návěsy a nákladní automobily používáte.  Pokud provozování dílny nepatří mezi Vaše přednosti, je často snadnější svěřit servis svých návěsů vnějšímu dodavateli, odborníkům jako je TIP.

Správné a lepší návěsy za Vaše peníze

Mnoho správců vozového parku aspiruje na modernizaci návěsů nebo nákladních automobilů pomocí nejnovějších technologií, když se zvažuje, zda pronajímat, nebo nakupovat. Nikdo však nechce být tím prvním, kdo přijme a koupí drahé a neprověřené technologie. Nicméně když všichni konkurenti provedli modernizaci na nejnovější úroveň, vy určitě nechcete zůstat stát mimo se znehodnoceným vozovým parkem starších vozidel a technologií. 

Rizika koupě špatného návěsu při rozvoji podnikání do nové oblasti jsou značná.  Někteří správci vozového parku by mohli nevědomky nakupovat návěsy s chybnými rozměry podle skutečných budoucích příjmů nebo specializovaných návěsů, po nichž může být poptávka menší, než se předpovídalo.

Pronájem návěsu odstraňuje rizika chybné volby.  Nové návěsy a technologie jsou dostupné za výše uvedených parametrů a za ceny pod úrovněmi, kterých může dosáhnout individuální vozový park díky úsporám z rozsahu, které mohou získat leasingové společnosti. Leasingové smlouvy umožňují zákazníkům měnit modely častěji, než kdyby aktiva nakupovali přímo. Prostřednictvím nájemní smlouvy můžete rychle získat návěs pro uspokojení krátkodobé poptávky a po skončení jen vrátit klíče.

Leasing a pronájem TIP

Leasing a pronájem návěsu je naší velkou předností, v roce 2017 představovaly 65 % našeho obratu (zdroj: Výroční zpráva TIP za rok 2017) TIP nabízí široké spektrum leasingových a nájemních řešení a může poradit v případě finančních a daňových výhod leasingu a ohledně různých předpisů v jednotlivých evropských zemích. Dopravní vozový park TIP má 70 000 jednotek a TIP je jednou z největších evropských leasingových společnosti dopravního vybavení. Může také pro Vás zakoupit každé aktivum konkrétně.

Možnosti pronájmu u TIP

Nabízíme návěsy na základě pronájmu ve všech formách, včetně plachtových návěsů, návěsových podvalníků, skříňových návěsů, cisteren a chladírenských návěsů k vyplnění mezer ve Vašem vozovém parku. Je to cenná možnost pro správce vozového parku, kteří potřebují vyhovět žádosti zákazníka o dodání na poslední chvíli.

Leasingové možnosti TIP

Pro správce vozového parku hledající flexibilní a ekonomicky úspornou cestu k řízení svých krátkodobých až dlouhodobých požadavků pro park návěsů TIP poskytuje několik možností pronájmu.

Pokud chcete získat další informace o pronájmu a leasingu návěsu poskytovaného TIP, kontaktujte nás prosím.

2019/03/12

Sdílet tento zpravodajský ?lánek

TIP novinky

Dostávat důležité novinky od TIP!

Jednoduše vyplňte pole níže, abyste dostávali důležité novinky a informace od TIP

Povrzením tohoto formulá?e souhlasím, že TIP použije moje zákaznická Prohlášením o ochran? soukromí TIP.

Související zprávy k položce

"Nové Volvo FH 500 I-Save je tu!"

Pronajměte si nové Volvo FH 500 I-Save s optimalizovaným výkonnostním balíčkem - TIP to umožňuje...

2022/03/18

"Telematika pro návěsy"

Návěs již není jen skříň na kolech. Stejně jako ve zbytku dopravního průmyslu byly vyvinuty nov...

2021/05/07

"Telematika"

Vytvoření transparentnějšího, účinnějšího a bezpečnějšího ekosystému dopravy

2020/07/01