Vložte hodnotu
Zp?t

Návěsy vyžadují lásku a pozornost

Život je plný překvapení, která vždy přicházejí nečekaně. Občas vám zavolá jeden z řidičů, aby vás informoval o neočekávané poruše návěsu. Co můžete udělat pro to, aby hovorů o poruchách bylo co nejméně?

Náklady spojené s poruchou na silnici

Náklady na nespolehlivý vozový park jsou vysoké. Člen American Trucking Association’s Technology and Maintenance Council Jack Poster serveru TTNews sdělil, že porucha na silnici je u vozových parků o 40 % nákladnější než investice do preventivní údržby.

Láska k návěsům

Všechny návěsy vyžadují lásku a pozornost. Preventivní údržba návěsů s cílem zajistit spolehlivost je klíčovou součástí strategie správců vozového parku za účelem maximalizace doby provozuschopnosti návěsu a minimalizace nákladů na vlastnictví návěsu. Nejlepší strategie propojují pravidelné vizuální kontroly prováděné řidiči s plánovaným programem údržby, který provádí technici, spolu s prediktivní údržbou, jež se řídí technologickým řešením pomocí čidel. Dobře naplánovaná strategie údržby také klade nejvyšší důležitost bezpečnosti řidiče a vozidla, zajišťuje shodu návěsu s právními normami a prodlužuje pracovní životnost návěsu.

Pojďme si to prohlédnout

Pravidelné vizuální kontroly ze strany řidičů před cestami a po nich jsou pro zajištění spolehlivosti a údržby návěsu nezbytné. Měly by je doplňovat týdenní a měsíční kontroly. Nejzanedbávanějšími oblastmi údržby návěsu jsou návěsný čep, brzdy a mazání.

V rámci svých kontrolních seznamů by řidiči měli zkontrolovat tyto oblasti návěsu, a to včetně:

 • podvozku návěsu pro odhalení známek poškození konstrukce,
 • točnice včetně oblasti mezi deskou a hlavní lištou pro odhalení známek koroze, mazání, uvolněné šrouby a případné praskliny,
 • návěsného čepu: je nutné ověřit, zda je dostatečně pevně připevněn a že jeho průměr má správnou velikost pro to, aby mohl plnit svou úlohu,
 • řádného fungování všech světel, Mezi příznaky týkající se nefunkčních světel patří fyzické poškození krytů světel, uvolněné dráty, úniky vody a koroze,
 • elektrických prvků,
 • mazání klíčových komponent návěsu,
 • pneumatik včetně celkového stavu, hloubky vzorku a tlaku a utažení matic kol,
 • protiblokovacích brzdových systémů,
 • speciálního vybavení návěsu, jako jsou chladicí jednotky, zdvižné plošiny, vysokozdvižné vozíky, čepy. (zdroj: CCJDigital)

Programy pravidelné údržby

Dalším důležitým aspektem preventivní údržby je vytvoření plánu údržby, který řada správců vozového parku propojuje se specifikacemi a doporučeními výrobců návěsů. Mezi související kroky může patřit výměna oleje každé tři měsíce a kontrola pneumatik nebo brzd po stanoveném počtu let používání. 

Prediktivní údržba

Díky pokrokům v oblasti čidel, umělé inteligence, prediktivní analýzy a elektroniky jsou návěsy ve stále větší míře propojené a schopné poskytovat správcům vozového parku informace o stavu klíčových mechanických součástí. Díky tomu, že mají správci vozového parku tyto údaje prediktivní údržby na dosah ruky, mohou vyřešit případné problémy s mechanickými prvky návěsů v reálném čase, ještě než začnou ohrožovat bezpečnost.

Údaje v reálném čase pocházející z dnešních návěsů a nákladních vozidel mohou prozradit mnohé o jejich stavu: od spotřeby paliva, jízdní rychlosti, tlaku v pneumatikách a přetížení až po teploty chlazení. Software obvykle tyto údaje uvádí do souvislosti s informacemi poskytovanými výrobci původního zařízení, jež popisují, co lze očekávat, pokud jde o opotřebení součástí při různých scénářích najetých kilometrů, počasí a používání.  Další poznatky lze získat z údajů z minulosti  z jiných podobných návěsů ve vozovém parku.

Výzvy pro prediktivní údržbu

Technologie prediktivní údržby je stále v počátcích. Výrobci návěsů u prediktivních systémů pro návěsy používají patentovaná čidla, hardware a software, jež nejsou vzájemně kompatibilní. „V tuto chvíli existuje mnoho různých čidel, která zaznamenávají nejrůznější údaje, ale neexistuje žádná inteligentní součástka, která by je dokázala přijímat, zpracovávat pomocí algoritmu a zlepšit výkon návěsu,“ řekl k tomu hlavní konstruktér společnosti Stoughton Trailers Gary Fenton. Společnosti, jako je Hyundai Translead, se snaží nalézt řešení, jak tento problém s kompatibilitou vyřešit. (zdroj: TTNews)

Pozitivní vibrace

University of South Carolina (USC) vyvíjí software pro prediktivní údržbu, který prostřednictvím čidel detekuje změny zvuků, vibrací, teplot, rychlosti a točivého momentu a předpovídá jejich účinky na klíčové mechanické součásti ve vozidlech. Díky těmto prediktivním údajům spolu s historickými daty o používání poskytovanými výrobci původního zařízení se správci vozového parku mohou dozvědět, zda lze u mechanické součásti v nejbližší době očekávat poruchu a zda by měla být vyměněna. Univerzita USC tuto aplikaci používá pro nákladní automobily. (zdroj: TTNews)

Mladé vozové parky

Pokud chcete maximalizovat spolehlivost vozového parku, je vhodné používat nové modely návěsů. Mějte je na krátkou dobu, než „opotřebení“ z přepravování nákladu po stovkách tisíc najetých kilometrů začne snižovat jejich spolehlivost, a poté je opětovně uveďte na trh.

Nákup nového návěsu pro krátkodobé použití a jeho následný prodej vyžaduje vysokou počáteční investici a čas na řízení těchto úkonů, jelikož po odtažení návěsu z prodejny je nutné nést jeho odpisové náklady. Pronájem nebo leasing nových návěsů od poskytovatele služeb, jako je například společnost TIP, vám však dává přístup k novým návěsům a umožňuje jejich pravidelnou výměnu za novější modely, aniž byste si museli na počátku nést náklady na okamžitý nákup návěsů a hledat kupce pro ojetý návěs na konci jeho doby životnosti.

Zadávejte údržbu návěsu externě s cílem zajistit spolehlivost návěsu

Jako další důležitý způsob, jak zlepšit spolehlivost návěsu, lze uvést zadání preventivní údržby návěsu externě společnosti, jako je TIP.

S naší evropskou sítí 93 servisních center s téměř 610 opravárenskými halami, v nichž pracuje 900 vysoce kvalifikovaných mechaniků, jsme schopni vytvořit program preventivní údržby, který bude vyhovovat vašim potřebám. Ten může zahrnovat:

 • pravidelné kontroly zařízení a kontroly brzd, náprav a obecně konstrukce návěsu na základě doporučení výrobců, očekávaného počtu najetých kilometrů za rok, údajů z minulosti vozidla a údajů z prediktivních analýz sdělovaných čidly spojenými s telematickými systémy,
 • technické kontroly MOT,
 • správu údržby a oprav,
 • údržbu pneumatik,
 • servis chladírenského zařízení,
 • servis zdvižného čela.

Další výhodou je členství v programu celoevropských silničních asistenčních služeb TIP 24 hodin, 7 dnů v týdnu a 365 dnů v roce. Chcete-li se dozvědět více o tom, jak vám může společnost TIP pomoci maximalizovat spolehlivost návěsů, neváhejte nás kontaktovat.

2019/09/13

Sdílet tento zpravodajský ?lánek

TIP novinky

Dostávat důležité novinky od TIP!

Jednoduše vyplňte pole níže, abyste dostávali důležité novinky a informace od TIP

Povrzením tohoto formulá?e souhlasím, že TIP použije moje zákaznická Prohlášením o ochran? soukromí TIP.

Související zprávy k položce

"Nové Volvo FH 500 I-Save je tu!"

Pronajměte si nové Volvo FH 500 I-Save s optimalizovaným výkonnostním balíčkem - TIP to umožňuje...

2022/03/18

"Telematika pro návěsy"

Návěs již není jen skříň na kolech. Stejně jako ve zbytku dopravního průmyslu byly vyvinuty nov...

2021/05/07

"Telematika"

Vytvoření transparentnějšího, účinnějšího a bezpečnějšího ekosystému dopravy

2020/07/01