Vložte hodnotu
Zp?t

Jak zajistit plně naložený návěs: tipy a triky

Čas od času se z novinových titulků dozvídáme o nehodách způsobených nesprávně zajištěným nákladem na návěsu. Jste si jistí, že je náklad na vašem návěsu správně zajištěn?

Nebezpečné situace

Nesprávně zajištěný náklad na návěsu je závažná věc. Není to tak dávno, co novinami proběhla zpráva o Frances O’Driscollové, irské matce tří dětí, která utrpěla vážná zranění poté, co byla na ranní procházce zasažena ocelovými tyčemi, které vyčnívaly z návěsu. Případ byl nakonec vyřešen mimosoudně, ale žena si z nehody odnesla nezvratné zranění mozku. (zdroj: Irish Times)

Agentura britské vlády pro standardy řidičů a vozidel (DVSA) uvedla, že v roce 2013 bylo vydáno více než 2000 zákazů vozidlům, která představovala riziko na silnicích v důsledku nesprávně zajištěného nákladu. Zákaz v tomto případě znamená zastavit vozidlo a učinit okamžitá opatření k zajištění nákladu. Nevyhovění tomuto postupu může vést k trestnímu stíhání.

Další britská agentura Highways Agency uvedla, že ve stejném roce došlo na silnicích k více než 22 000 srážkám, jejichž příčinou byly předměty padající z vozidel. Tyto nehody, nebezpečné pro všechny účastníky provozu, si vyžádaly v průměru 20minutové uzavírky. Výsledný čas strávený v zácpě a škody na zboží a infrastruktuře mají negativní dopad na britskou ekonomiku. (zdroj: britská vláda)

Pokyny EU a vlády

EU naštěstí v roce 2014 vydala pokyny ohledně správného zajištění nákladu na návěsu. V roce 2017 zveřejnila britská vláda aktualizovanou verzi příručky Zajištění nákladu: návod pro osobu obsluhující vozidlo. Podobných iniciativ se ujaly také další země, mezi nimi například Švýcarsko. Tyto pokyny zahrnují většinu typů návěsů a nákladů.

Máte v tom zmatek?

Existuje jedna výjimka. Existují přísná pravidla pro přepravu pevných předmětů a naopak žádná pravidla ohledně přepravy tekutin v cisterně a na návěsech. Zákon nařizuje, že nákladní automobily přepravující nebezpečné tekutiny v cisterně, jako například olej, musí být vybaveny perforovanými přepážkami, které zpomalují pohyb tekutiny dopředu při brzdění, neposkytují však žádnou stabilitu při pohybu tekutiny do stran. Cisterny a návěsy jsou tedy náchylné k převrácení.

Speciální airbag

Inženýr Dr. Erik Eenkhoorn z nizozemské University of Twente však naštěstí vyvinul speciální airbag. Tento gumový airbag, který je umístěn uvnitř cisterny, automaticky zaplní prázdná místa a zamezí nechtěnému pohybu oleje či jiné tekutiny a potenciálně tak zabrání převrácení cisterny. (zdroj: Science Daily)

Nejlepší tipy a triky

Britská DVSA ve svých pokynech doporučuje dodržování následujícího postupu:

Ujistěte se, že je vozidlo upraveno pro vámi zamýšlený účel

Použijte správný typ vozidla, včetně návěsu, k zabezpečení přepravovaného zboží.

Při nakládání zboží postupujte s rozmyslem

Zboží nakládejte směrem od kabiny řidiče a dbejte na to, aby bylo těžiště co nejníže. Ujistěte se, že je zboží stabilní i bez zajištění uvazovacími lany, abyste minimalizovali riziko převrhnutí zboží během přepravy. Bude-li to nezbytné, umístěte náklad do bedny, na podstavec nebo na přepravní rám.

Pokud není náklad umístěn přímo u kabiny řidiče, nebo hrozí-li převržení zboží, použijte více uvazovacích lan, plachet nebo jiné zajišťovací zařízení k zamezení převržení nákladu.

Zvolte správnou zabezpečovací metodu

Bez ohledu na použitou metodu je zapotřebí použít zádržný systém k zajištění nákladu ke konstrukci vozidla a zamezení jeho pohybu.

Použijte odpovídající zádržný systém

K nehodám dochází v momentě, kdy řidiči a jiné osoby obsluhující vozidlo podcení nutnost použít odpovídající zádržný systém k zajištění nákladu. Zastavte se a zamyslete se nad silami, ke kterým dochází při pohybu vozidla a nákladu.

Zásadní je komunikace

Obecně lze říci, že existují drobné nehody a další nehody, při kterých je na poslední chvíli zamezeno zranění a smrti. Podněcujte řidiče, aby tyto nehody hlásili a instruujte je ohledně nakládání a vykládání zboží.

Zádržný systém

Kombinovaná pevnost zádržného systému v tlaku musí být dostatečná, aby odolala dopředné síle ne menší než je celková váha nákladu k zamezení pohybu nákladu při ostrém brzdění, a polovině váhy nákladu při pohybu zpět a do boku.

(zdroj: příručka britské vlády Zajištění nákladu: návod pro osobu obsluhující vozidlo)

Jak na zajištění nákladu s pronájmem návěsů od TIP

Díky své pozici na trhu a flotile čítající více než 64 000 návěsů je TIP ideálním kandidátem pro udílení rad ohledně zajištění nákladu na návěsu. Zákazníci, kteří se spolehnou na pronájem návěsů prostřednictvím TIP Trailer Services, mohou využít našich rad a zvýhodněných nájemních podmínek a navyšovat či snižovat počet návěsů v závislosti na poptávce. Díky pronájmu návěsu získáte ty nejlepší návěsy s nejnovější technologií bez vysokých investičních a režijních nákladů spojených s vlastnictvím.

Možnosti pronájmu TIP

Nabízíme pronájem široké škály návěsů, včetně šasí, plachtových a skříňových návěsů, cisteren a chladírenských návěsů, které vám pomohou pokrýt zvýšenou poptávku. Jedná se o mimořádně užitečnou možnost pro správce vozových parků, kteří potřebují doručit zákazníkům zboží na poslední chvíli.

Outsourcujte údržbu a opravy návěsů

V rámci smlouvy o pronájmu návěsu se nemusíte starat o údržbu a opravy – TIP Trailer Services zajistí vše za vás. A zatímco se postaráme o údržbu a opravu pronajatého návěsu, poskytneme vám rovněž alternativy pro zajištění bezproblémového chodu vašeho podnikání.

Bude-li jeden z vašich pronajatých návěsů po cestě do Dordrechtu, Drážďan, Dublinu nebo jiné evropské destinace vyžadovat asistenci, pak víte, že se můžete spolehnout na naše služby po celé Evropě – 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce.

Pro více informací o flexibilním pronájmu návěsů s TIP Trailer Service nás, prosím, kontaktujte pomocí uvedeného formuláře.

2018/09/27

Sdílet tento zpravodajský ?lánek

TIP novinky

Dostávat důležité novinky od TIP!

Jednoduše vyplňte pole níže, abyste dostávali důležité novinky a informace od TIP

Povrzením tohoto formulá?e souhlasím, že TIP použije moje zákaznická Prohlášením o ochran? soukromí TIP.

Související zprávy k položce

"Nové Volvo FH 500 I-Save je tu!"

Pronajměte si nové Volvo FH 500 I-Save s optimalizovaným výkonnostním balíčkem - TIP to umožňuje...

2022/03/18

"Telematika pro návěsy"

Návěs již není jen skříň na kolech. Stejně jako ve zbytku dopravního průmyslu byly vyvinuty nov...

2021/05/07

"Telematika"

Vytvoření transparentnějšího, účinnějšího a bezpečnějšího ekosystému dopravy

2020/07/01