Vložte hodnotu
Zp?t

Jak se stát součástí kruhového řetězce dodávek

Analytici společnosti Cerasis v nedávné zprávě o hlavních trendech v logistice za rok 2019 zjistili vznikající trend „kruhového řetězce dodávek“. Tento pojem vznikl nedávno. Aby se vozovým parkům a logistickým společnostem v tomto novém prostředí dařilo, budou muset změnit své obchodní modely a strategie, modernizovat své činnosti v digitální sféře s cílem zlepšit své schopnosti v oblasti řízení rizik a zvýšit odolnost v dodavatelském řetězci. 

Co je kruhový řetězec dodávek?

Stávající dodavatelské řetězce jsou lineární, přičemž cesta produktů začíná u surovin a pokračuje přes výrobu, prodej a distribuci a na konci životnosti se produkty likvidují jako odpad. Kruhový řetězec dodávek z tohoto postupu činí smyčku a přeměňuje odpadní produkty zpět na suroviny s cílem zachovat udržitelnost a provádět recyklaci. Kruhový řetězec dodávek je nezbytnou součástí „oběhového hospodářství“.

Oběhové hospodářství

„Oběhové hospodářství“ nebo „oběhovost“ je „hospodářský systém zaměřený na minimalizaci produkce odpadu a co nejlepší využití zdrojů“. (zdroj: Consultancy.eu) Zájem o rozvoj oběhového hospodářství pohání několik faktorů. Hlavním z nich je potřeba zlepšit vliv našich kapitalistických ekonomik zaměřených na růst na životní prostředí s cílem pomoci snížit množství odpadu a zlepšit stav životního prostředí a zvýšit udržitelnost.

Další podporu oběhové hospodářství získává na základě obav mileniálů a generace Z ohledně změny klimatu a představy, že je méně než předchozí generace zajímá konzum a výhody nákupu produktů před jejich půjčováním.  Posledně jmenovaná skutečnost přinesla vyšší zájem o nabídky „produktů jako služeb“, jako je například Uber, půjčovna oděvů „Rent the Runway“ se sídlem v USA a v souvislosti s průmyslem outsourcingová služba pronájmu společnosti GE „time on wing“ pro její letadlové motory. (zdroj: GE Digital)

Tvůrce konceptů v rámci oběhového hospodářství, Nadace Ellen Macarthur, k tomu říká: „Při pohledu za rámec současného těžícího modelu vzít-vyrobit-vyhodit má oběhové hospodářství za cíl znovu definovat růst a zaměřit se na pozitivní přínosy pro celou společnost. Vyplývá z toho postupné oddělení hospodářské činnosti od spotřeby neobnovitelných zdrojů a vyvádění odpadu ze systému.“

Zisková oběhovost

Záchrana planety prostřednictvím oběhového hospodářství může vytvořit nové příležitosti, společenské přínosy a podstatný růst nových podniků. Například:

  • Oběhové hospodářství do roku 2030 přispěje ke světovému hospodářství 4,5 trilionu USD a vytvoří stovky tisíc nových pracovních míst. (zdroj: GE Digital)
  • Poradenská společnost Oliver Wyman se domnívá, že transformace nizozemského hospodářství podle modelu oběhového hospodářství přinese významné přínosy nad rámec udržitelné spotřeby země. Tento posun sníží počet zboží z první ruky s vysokou hodnotou a vytvoří širší trh se zbožím z první a z druhé ruky, což bude kompenzovat zvýšení výdajů na jiné druhy zboží a služeb v ostatních částech hospodářství. Přechod na oběhové hospodářství přinese nizozemskému hospodářství 5,7 až 31 miliard EUR a vytvoří 14 000 až 83 000 nových pracovních míst. (zdroj: eu)
  • Společnost Schneider Electric, která se specializuje na hospodaření s energií a automatizaci, používá recyklované komponenty s cílem vyrábět produkty, které jsou rovněž recyklovatelné. V rámci svého dodavatelského řetězce dále prodlužují životnost produktů prostřednictvím systémů leasingu, placení za použití a zpětného odběru produktů (pro další recyklaci). 12 % výnosů společnosti Schneider Electric pochází z oběhových činností. V letech 2018 až 2020 tyto činnosti ušetří 100 000 metrických tun primárních zdrojů. (zdroj: WEForum)
  • Australská společnost Close the Loop zužitkovává staré náplně do tiskáren a měkké plasty. Tyto materiály míchá s asfaltem a recyklovaným sklem a staví z nich silnice, které vydrží až o 65 % déle než běžný asfalt. (zdroj: WEForum)

Vítězové v oblasti logistiky

Generální ředitel společnosti Alpega Group v Severní Americe Mark McArthur, „jediné společnosti poskytující software a služby pro řízení dopravy na zakázku“  zdůrazňuje, že oběhové hospodářství usiluje o snížení dopadu dodavatelského řetězce na životní prostředí. Jelikož zákazníci stále více upřednostňují nákup udržitelně vyráběného zboží, úspěšné budou ty podniky, které propojují společenskou odpovědnost podniků s odbornými znalostmi v oblasti řízení dodavatelského řetězce. A to platí i pro dopravní a logistické firmy.  (zdroj: SCMR)

Jako součást „uzavření smyčky“ v kruhovém řetězci dodávek budou muset přepravní společnosti například používat vratné nebo víceúčelové přepravní obaly. Role, kterou v kruhovém řetězci dodávek hrají digitální technologie, jako je umělá inteligence, prediktivní analýza a blockchain, nabývá na důležitosti, protože vozové parky, logistické společnosti, přepravci a zákazníci spolupracují s cílem zvýšit transparentnost svých dat, ochotněji je sdílet s ostatními členy dodavatelského řetězce a digitálně sledovat pohyb zboží. Tímto způsobem dojde ke zlepšení odolnosti dodavatelského řetězce, zvýšení možností příjmu a snížení rizik pro jeho účastníky.

Případ využití oběhovosti ve společnosti Panalpina

Logistická společnost Panalpina učinila zajímavý posun směrem k oběhovosti tím, že řídí nejen dodavatelské řetězce, ale také životní cykly produktů. Společnost Panalpina řídí ucelený životní cyklus produktů pro společnost sociálních médií tím, že hledá a nakupuje základní zařízení, jako jsou servery, přepínače a zařízení USB od dodavatelů, které následně zpracovává, sestavuje, konfiguruje a testuje, a dodává zákazníkům společnosti sociálních médií po celém světě. U tohoto zákazníka řídí také repasování, opravy a vracení. (zdroj: The Loadstar)

Iniciativy EU

EU poskytla financování projektu NexTrust, který sdružuje 31 partnerských organizací s cílem podpořit spolupráci v logistickém průmyslu za účelem zvýšení účinnosti a udržitelnosti evropské logistiky.

Pronájem návěsů TIP 

Hlavním oborem činnosti společnosti TIP Trailer Services je poskytovat návěsy k pronájmu nebo na leasing, což může pomoci zvýšit flexibilitu vozových parků zákazníků, když v rámci kruhového řetězce dodávek řeší nové příležitosti. V nabídce má zhruba 70 000 jednotek. Nabízíme pronájem návěsů pro krátkodobé potřeby. Období prvních smluv o pronájmu může trvat až 12 měsíců. Součástí jsou služby údržby v našich servisech a nadnárodní silniční asistenční služby v rámci naší celoevropské sítě. Zákazníci si mohou vzít návěsy na leasing s flexibilním financováním, včetně dlouhodobého leasingu a prodeje a zpětného leasingu. Zákazníci u nás mají také možnost pronájmu nebo dlouhodobého pronájmu elektrických lehkých užitkových vozidel a některých nákladních vozidel. 

Chcete-li získat další informace o tom, jak díky společnosti TIP můžete dosáhnout větší flexibility prostřednictvím pronájmu návěsů a, jak vám zapojení do kruhového řetězce dodávek může pomoci získat více zakázek, neváhejte nás kontaktovat.

2019/08/14

Sdílet tento zpravodajský ?lánek

TIP novinky

Dostávat důležité novinky od TIP!

Jednoduše vyplňte pole níže, abyste dostávali důležité novinky a informace od TIP

Povrzením tohoto formulá?e souhlasím, že TIP použije moje zákaznická Prohlášením o ochran? soukromí TIP.

Související zprávy k položce

"Nové Volvo FH 500 I-Save je tu!"

Pronajměte si nové Volvo FH 500 I-Save s optimalizovaným výkonnostním balíčkem - TIP to umožňuje...

2022/03/18

"Telematika pro návěsy"

Návěs již není jen skříň na kolech. Stejně jako ve zbytku dopravního průmyslu byly vyvinuty nov...

2021/05/07

"Telematika"

Vytvoření transparentnějšího, účinnějšího a bezpečnějšího ekosystému dopravy

2020/07/01