Vložte hodnotu
Zp?t

Jak může digitalizace zvýšit zisk v logistice

V nedávném průzkumu PWC 54 % zkoumaných společností v dopravě a logistice očekávalo, že digitalizace zvýší jejich výnosy. Co „digitalizace“ znamená z hlediska silniční nákladní přepravy? Jaké jsou příležitosti k jejímu využití ke zvýšení výnosů a ziskovosti? Jak digitální je Váš park návěsů? Vstupte do světa „logistických nadšenců“.

Co je digitalizace?

Internet věcí, strojová/prediktivní výuka a umělá inteligence jsou digitální technologie, o kterých hovoří sdělovací prostředky v souvislosti s dopravou a digitalizací. Digitalmag uvádí, že tyto technologie podporují nové způsoby:

  • sledování a analýzy vzorců přepravy
  • předjímání poptávky a zvýšení spokojenosti zákazníků
  • zlepšení viditelnosti údržby za účelem omezení oprav a odstávek
  • zdokonalení udržení obsluhy

Digitalizace – klíčový trend

Ve své publikaci CEE Transport & Logistics Trend Book 2019 PWC uvádí „digitalizaci“ jako jednu z pěti sil, které nově modelují přepravu a logistiku nad rámec „posunů v mezinárodním obchodu“, „procesních změn řízených softwarem“, „změn na trzích domácího obchodu“ a „strojově řízených procesních změn“. PWC očekává, že během příštích několika let bude digitalizace nejvlivnějším trendem a že radikálně transformuje odvětví dopravy.

Digitalizace umožňuje správcům vozových parků získat více údajů o činnostech vozového parku, ať již pomocí snímačů na vozidlech, RFID štítků na nákladu, prediktivní analytiky nebo telematiky a tyto informace vyžívat ke zlepšení svých podnikových procesů a výkonnosti a ke zvýšení ziskovosti.

Řízeno daty

Růst e-commerce vedl k tomu, že zákazníci společnosti tlačili na přepravní vozové parky, aby zásilky v „poslední fázi“ doručovaly s vyšší účinností. The Economist připsal průlomové faktory v této oblasti na konto digitalizace dat. „I když dnes všichni hovoří o doručování drony a autonomní přepravě, klíčem k této transformaci není nové zařízení, ale nové způsoby nakládání s údaji: znalost o tom, kde jsou stovky milionů věcí a kam se pohybují, a schopnost jednat podle údajů o tom, jak se věci mění.“

Příklady digitalizace

Následující příklady ukazují, jak velký může digitalizace mít dopad na silniční nákladní dopravu.

Prediktivní údržba

Prediktivní údržba analyzuje historická data a údaje v reálném čase ze snímačů o běžném opotřebení na mechanických a fyzikálních součástkách návěsů a tahačů, což správcům pomáhá přivést vozidla k údržbě a opravě předtím, než dojde k neočekávaným a nákladným poruchám na silnici. Očekává se, že globální trh prediktivní údržby v letech 2018 až 2022 poroste o 37 % za rok a v roce dosáhne 10,9 miliard USD. (zdroj: PWC)

Ukládání a sdílení digitálních dat

Je to oblast, kde má vedoucí pozici IRU (Světová organizace silniční dopravy). Vozové parky silniční nákladní dopravy a logistické společnosti zpracovávají významné množství papírových dokumentů, které umožňují provedení dodávek. Ukládání a sdílení digitalizovaných dat je základem pro zlepšení účinnosti dodavatelského řetězce. Existuje několik oblastí, které jsou předními kandidáty na digitalizaci.

e-CMR

Poznámky o zásilce CMR jsou zásadní dokumenty pro dodávky přes hranice. Každý rok se v Evropě pro mezinárodní transakce používá 150–200 milionů CMR v papírové podobě. IRU spočítala, že digitalizace těchto papírových CMR by mohla snížit současnou dobu nakládání a zpracování až o 44 % a náklady asi o 3 eura na papírový CMR. Podobné úspory platí pro digitalizaci TIR a jiné přepravní dokumenty. (zdroj:IRU)

Významné jsou i dopady na životní prostředí. Například BLG Logistics, multimodální logistická společnost, vyvinula systém Logbird pro digitální přepravní dokumenty. V případě 257,7 milionů cest provedených německými silničními dopravními společnostmi v roce 2016, které by vyžadovaly 9 stran papírové dokumentace (2,319 miliard stránek), jejich digitalizace pomocí systému Logbird by ušetřila 23 500 smrků a 604,2 milionů litrů vody potřebných na výrobu papíru.

iHeERO

Tento evropský projekt propojuje nouzové výstrahy (eCalls) se zdroji údajů v reálném čase, jako jsou služby e-CMR pro stručné hlášení havarijních služeb o přesném umístění a typu tahače a nákladu dotčeného nehodou.

Digitální platformy nákladních makléřských firem

Jinou oblastí, kde digitalizace přináší výhody celé řadě účastníků v dodavatelském řetězci, včetně společností silniční nákladní dopravy, je digitální „platforma nákladních makléřských firem“. Tyto platformy poskytují informace o spárování vlastníků zboží hledajících přepravu nákladu po konkrétní trase s dopravci s volnou přepravní kapacitou a naopak v reálném čase. Přístup k těmto informacím telefonem a faxem byl v minulosti obtížný, pokud měly papírovou podobu. Je to služba s velkým potenciálem. The Economist nás informuje, že například „Nákladní automobily v Americe cestují prázdné více než čtvrtinu doby: proplýtvaná kapacita je ekvivalentní 200 000 nákladním automobilům, které ujedou 1000 km za den“.

YMM, online čínská platforma nákladních makléřských firem, přišla s přesvědčivým řešením pro digitální platformu nákladních makléřských firem. Má ve své platformě zaregistrováno 850 000 vlastníků nákladu a 3,9 milionu řidičů těžkých nákladních vozidel a tvrdí, že snížila průměrnou dobu pro nalezení kapacity pro přepravu nákladu z 2,27 dne na 0,38 dne. (zdroj: IRU)

Blockchain

PWC je přesvědčena, že další digitální technologie, blockchain, digitální záznam o transakcích a další „technologie distribuované účetní knihy” bude mít „středně silný“ vliv na všechny přepravní a logistické segmenty s tím, že účinek bude viditelný již do 3 let“. Společnosti jsou přesvědčeny, že blockchainová řešení jim umožní vytvořit „vnitřně robustní, transparentní a bezpečné systémy, které jim umožní dodávat služby na potřebné úrovni při nižších nákladech.“ (zdroj: PWC)

TIP a digitalizace

Služba TIP Trailer Services Vám díky více než 50leté zkušenosti s pronájmem návěsů a podnikáním v údržbě pomůžeinstalovat a provozovat digitální řešení, kteréVám umožní maximalizovat ziskovost Vašeho vozového parku.

Leasing a pronájem TIP

Dopravní vozový park TIP má 68 000 jednotek a TIP je jednímz největších evropských pronajímatelů a leasingových společnostídopravní techniky. Nabízí správcům vozového parku schopnost uspokojit flexibilní poptávku po návěsech.

TIP může poskytnout programy údržby a oprav prostřednictvím své sítě 84 dílen pro nákladní automobily v celé Evropě. Rovněž provozuje nepřetržitou službu celoevropské silniční asistence, určenou k co nejrychlejšímu vrácení Vašich nákladních automobilů zpět na silnici.

Další informace získáte prostřednictvím tohoto formuláře.

2019/02/06

Sdílet tento zpravodajský ?lánek

TIP novinky

Dostávat důležité novinky od TIP!

Jednoduše vyplňte pole níže, abyste dostávali důležité novinky a informace od TIP

Povrzením tohoto formulá?e souhlasím, že TIP použije moje zákaznická Prohlášením o ochran? soukromí TIP.

Související zprávy k položce

"Nové Volvo FH 500 I-Save je tu!"

Pronajměte si nové Volvo FH 500 I-Save s optimalizovaným výkonnostním balíčkem - TIP to umožňuje...

2022/03/18

"Telematika pro návěsy"

Návěs již není jen skříň na kolech. Stejně jako ve zbytku dopravního průmyslu byly vyvinuty nov...

2021/05/07

"Telematika"

Vytvoření transparentnějšího, účinnějšího a bezpečnějšího ekosystému dopravy

2020/07/01