Vložte hodnotu
Zp?t

EU dokončila emisní cíle CO2 pro nákladní vozy

Evropský parlament schválil novou unijní právní úpravu v energetické oblasti, která má odvětví silniční přepravy vést od fosilních paliv k alternativním palivům.

Nová unijní právní úprava v energetické oblasti – dokončena

Nejpodstatnější částí nové právní úpravy pro naše odvětví je to, že EU zavede nové emisní normy CO2.  Cílem je přesunout poptávku od ropy k elektřině, vodíku, LNG a jiným alternativním palivům, a snížit tím emise CO2.

CO2 dnes

Podle průzkumu EU produkují nákladní automobily a autobusy více než čtvrtinu emisí CO2 silniční přepravy v EU a 6 % celkových emisí CO2.

CO2 a nákladní vozy

Nová pravidla EU pro nákladní vozidla schválená dne 18. dubna 2019 Evropským parlamentem mají zajistit, „aby v letech 2025 až 2029 byly emise CO2 z nových nákladních vozidel v průměru o 15 % nižší než úrovně emisí z roku 2019.  Od roku 2030 budou muset být emise u těchto vozidel nižší v průměru o 30 %.“ Evropská komise tyto cíle znovu projedná v roce 2022. (zdroj: Evropská rada)

Cukr a bič

Evropská rada zavádí metodu cukru a biče, aby podpořila evropské výrobce nákladních vozidel ve vývoji takových vozů, které by splňovaly emisní normy.

Na jednu stranu jsou emisní cíle závazné a nevyhovující výrobci nákladních vozidel budou muset platit finanční sankci v podobě „poplatku za překročení emisí“.  Na druhou stranu Evropská rada uvedla, že „kromě stanovení závazných cílů se Rada a Parlament dohodly, že systém pobídek pro vozidla s nulovými a nízkými emisemi v odvětví těžkých vozidel bude oproti původnímu návrhu Evropské komise posílen.“ (zdroj: Evropská rada)

Celkové úspory nákladů na vlastnictví

Evropská komise zkoumala možný dopad navrhované legislativy na celkové náklady na vlastnictví nákladního vozidla na alternativní paliva. Zjistila, že čisté úspory z celkových nákladů na vlastnictví za pětileté období do roku 2030 by se mohly pohybovat mezi 30 000 EUR až 60 000 EUR na vozidlo, a to díky nižším nákladům na paliva. (zdroj: EU)

Podporovatelé

Lobbistická organizace Transport & Environment (T&E) „tento krok vítá, protože nová právní úprava povede ke snížení emisí, pročistí vzduch ve městech a vlastníkům sníží účty za palivo.“ Je ale také přesvědčena, že EU nedělá dost a varovala, že „nové cíle jsou daleko od toho, aby splnily ty z Pařížské dohody.“

T&E naléhá na evropské výrobce nákladních automobilů, aby začali vyrábět vozidla s nulovými emisemi a nečekali do poslední chvíle. Mají se zaměřit na tzv. „technologii nulových výfukových emisí“ jako např. elektrická vozidla na akumulátory a vodíkové články. T&E odmítá možnosti snížení emisí CO2 nové generace pohonných jednotek na fosilní paliva. Je přesvědčena, že jsou „velmi skromné a namísto schůdné cesty k nulovým emisím poskytují pouze blokaci investic.“ (zdroj: T&E)

Držet krok se sousedy

Pro někoho je legislativa významným mezinárodním geopolitickým krokem. Člen německé SPD v Evropském parlamentu Tiemo Wölken řekl časopisu Stern , že tato legislativa je pro německý a evropský automobilový průmysl důležitá. Řekl, že „jinak by EU mohla na USA a Čínu hodně ztratit. Emise nákladních automobilů v posledních letech stouply v důsledku zvýšeného pohybu zboží. Nové limity CO2 by tento trend měly zastavit.“

Reakce odvětví

Evropské sdružení výrobců automobilů (ACEA), obchodní sdružení zastupující výrobce užitkových automobilů, jako je DAF Trucks, Daimler Trucks, IVECO, MAN Truck & Bus, Scania, Volkswagen Commercial Vehicles, a Volvo Group, byla o něco méně pozitivní.

Ve svém prohlášení uvedla, že „ACEA je nejvíce znepokojena ambiciózním cílem snížit CO2 určeným pro nákladní automobily: -15 % do roku 2025 a -30 % do roku 2030. Tyto cíle jsou velmi náročné, obzvláště protože jejich zavedení nezávisí pouze na odvětví užitkových vozidel, a základna pro tyto cíle je stále neznámá.“

Pokračovali tím, že aby nařízení EU mohlo uspět, je potřeba podniknout urgentní kroky, které mají reagovat na nedostatek veřejné infrastruktury k nabíjení vozidel na alternativní pohon.

„Můžeme teď pouze vyzvat členské státy, aby vynaložili veškeré úsilí k vybudování infrastruktury nutné k nabíjení a doplňování energie nákladním vozidlům na alternativní pohony, které se budou muset prodávat masově, chceme-li tyto cíle splnit“, řekl generální tajemník ACEA Erik Jonnaert.

Více tlaku na výrobce nákladních automobilů

Blog Mototransport shrnuje výzvy pro výrobce nákladních automobilů a vypočítává, že legislativa EU v první řadě cílí na „velká nákladní vozidla“ nad 16 tun celkové kombinované hmotnosti (GCW). Tím se komplikuje situace výrobců, kteří mají splnit cíle pro rok 2025, protože pro větší nákladní automobily existuje jen několik málo technologií s nulovými a nízkými emisemi.

Na blogu se píše, že kvůli krátké době do roku 2025 budou výrobci produkovat vozidla poháněné poslední verzí těch nejnovějších technologií na naftu nebo zemní plyn.

Pronájem návěsů TIP 

Hlavním oborem činnosti společnosti TIP Trailer Services je poskytovat návěsy k pronájmu nebo na leasing. V nabídce má zhruba 70 000 položek. Zákazníci si mohou vzít návěsy na leasing s flexibilním financováním, včetně dlouhodobého leasingu a prodeje a zpětného leasingu. Nabízíme také krátkodobý pronájem, který vašemu vozovému parku dodá pružnost. První pronájem je až na 12 měsíců a zahrnuje údržbu.

Zákazníci si mohou pronajmout i elektrická lehká užitková vozidla (eLCV) a jakmile budou k dispozici větší nákladní vozidla na alternativní pohon, mohou využít i ty. 

Chcete-li více informací o pronájmu návěsů u společnosti TIP Trailer Service, obraťte se na nás.

2019/06/21

Sdílet tento zpravodajský ?lánek

TIP novinky

Dostávat důležité novinky od TIP!

Jednoduše vyplňte pole níže, abyste dostávali důležité novinky a informace od TIP

Povrzením tohoto formulá?e souhlasím, že TIP použije moje zákaznická Prohlášením o ochran? soukromí TIP.

Související zprávy k položce

"Nové Volvo FH 500 I-Save je tu!"

Pronajměte si nové Volvo FH 500 I-Save s optimalizovaným výkonnostním balíčkem - TIP to umožňuje...

2022/03/18

"Telematika pro návěsy"

Návěs již není jen skříň na kolech. Stejně jako ve zbytku dopravního průmyslu byly vyvinuty nov...

2021/05/07

"Telematika"

Vytvoření transparentnějšího, účinnějšího a bezpečnějšího ekosystému dopravy

2020/07/01