Vložte hodnotu
Zp?t

Co jste nevěděli o TIP a cisternách

Co jste nevěděli o TIP a cisternách

Velikost celosvětového trhu automobilových cisteren stále roste. ResearchAndMarkets očekává, že tento trh bude mít do roku 2025 hodnotu 1,122 miliardy EUR, kdy se bude v letech 2017 až 2025 zvětšovat složenou roční mírou růstu 5,5 %. Růstem poptávky po pronájmu cisteren také prochází cisternové služby TIP, přičemž k největšímu rozšíření dochází mezi vozovými parky návěsů ve Velké Británii a Irsku, těsně následovaných vozovými parky ve Francii.

Zajímavý trh

Trh cisteren zajišťuje přepravní potřeby širokého spektra podniků, má specifické požadavky na údržbu a neustále vyvíjí zajímavou a inovativní technologii, která pomáhá zvyšovat efektivnost vozového parku a snižovat náklady na vlastnictví.

Typy cisteren

Existuje mnoho typů cisteren. „Palivové cisterny" představují největší kategorii. Největším uživatelem automobilových cisteren na světě je ropný a plynárenský průmysl. V USA například palivové cisterny převážející benzín, motorovou naftu a letecký petrolej zahrnují přibližně 50 % veškerého nákladu v automobilních cisternách. (zdroj: ResearchAndMarkets)

Chemické cisterny mají široké využití. Podobně jako benzínové cisterny přepravují nebezpečné kapalné výrobky a podléhají nejpřísnějším zdravotním a bezpečnostním předpisům pro dopravu a manipulaci s nákladem.

Cisterny pro velkoobjemový práškový náklad převáží cement, mouku, práškový vápenec, minerální prášek, polétavý popílek, práškové chemikálie a kamenný prášek. (zdroj: AnsterTrailer)

Další typy cisteren zahrnují:

 • cisterny na potraviny a mléčné výrobky
 • odsávací cisterny na odpad, které jsou vybaveny čerpadlem a nádrží k odběru a přepravě odpadů (zdroj: Wikipedia)
 • fekální cisterny pro odsávání odpadních vod z kanalizačních výpustí. Odlišují se od odsávacích cisteren na odpad, protože jsou obvykle vybaveny „zařízeními na oddělení kapalného obsahu nádrže od pevné hmoty, což umožňuje vypuštění kapalin do dešťové kanalizace" (zdroj: Wikipedia)
 • vysokotlaké ostřikovací cisterny k čištění kanalizací a domovních odpadních přípojek.
 • recyklační cisterny nabízí „čisticí roztok pro kanalizaci s kontinuální recyklací znečištěné vody“. (zdroj: co.uk)

Čistit, čistit, čistit

Cisternové návěsy jsou složitým zařízením, a aby byly v co nejlepším stavu,vyžadují pravidelnou údržbu. Podle odborníků z TruckNews je čistota životně důležitá. Zvláště důležité jsou následující díly:

 • Elektrické a kovové součásti, které mohou korodovat a mít vadnou funkci kvůli drsnému počasí a chemickým látkám kodstranění ledu.
 • Čerpadla a ventily, které se musí vyčistit a namazat, aby se zajistil hladký přenos výrobků do cisterny a ven.
 • Vnější a vnitřní povrchy. Čistý vnější povrch odhalí problémy karosérie. Vnitřní povrch je důležitý, protože vnitřní válce často obsahují korozivní produkty, což může způsobit významné poškození cisterny, pokud nebude řádně vyčištěna.
 • Těsnicí manžety včetně průlezů, manžety vnitřních a vnějších ventilů. Derek Lane, správce vozového parku společnosti Bess Tank Lines, doporučuje odstranit manžety, vyčistit je a znovu nainstalovat, aby nedošlo ke křížové kontaminaci a únikům.

Inovativní technologie

Odvětví cisteren je dynamické a neustále se inovuje. Příklady nové technologie pro cisterny v mlékárenství samotném zahrnují:

 • Elektrické čerpadlo pro cisterny na mléko, vynalezené společností Semcon, řeší problémy s dnešními čerpadly poháněnými naftovým motorem. Kpohánění čerpadla motor nákladního automobilu potřebuje navíc 1000 hodin provozu ročně, čímž zvyšuje spotřebu motorové nafty o přibližně 5000 litrů, což znamená náklady 4000 USD navíc jen za palivo. Další problémy představuje hluk a emise CO2. Elektrické čerpadlo Semcon tyto problémy řeší a lze jej zpětně nainstalovat na stávající cisterny. Její zákazník, společnost Tine, největší přepravce mléka v Norsku, říká, že instalací čerpadel Semcon v celém jejich vozovém parku sníží spotřebu motorové nafty o 1,25 milionů litrů za rok. (zdroj: TheDrive)
 • Robotické analyzátory mléčných proteinů. Tým výzkumníků z EU vyvinul Redfinch, autonomního robota vybaveného malými chemickými senzory, které dokáží neustále sledovat a rozpoznávat úniky plynů v petrochemických závodech a potrubích a dramaticky zlepšit reakce na havárie. Senzor Redfinch se rovněž vyvíjí k použití jakožto snímač k analýze proteinů při instalaci do cisteren na mléko. Analýza proteinů poskytne informace o kvalitě mléka v cisterně a bude tvořit základ pro přesměrování a změnu distribuce mléčného nákladu. (Zdroj: ScienceBusiness)

Další zajímavou inovaci představuje systém Cairbag.  Tyto vnitřní airbagy udržují kapalné náklady na jednom místě v cisternách během přepravy a  při zmenšení nákladu zvýší svůj objem  Jeho vynálezce, Dr. Erik Eenkhoorn říká, že se tím zlepší manipulace, bezpečnost a hospodárnost využití paliva u nákladních automobilů vzroste o pět až šest procent. (zdroj: NewAtlas)

Cisternové služby TIP

TIP má divizi určenou pro vysoce specializovaný trh pronájmu a údržby cisteren.  Máme jeden z největších a nejvíce diverzifikovaných vozových parků cisteren k pronájmu v Evropě, nabízíme všechny typy cisteren uvedených výše.

Pronájem a leasing cisteren

Naše cisterny je možné pronajmout nejen na základě okamžitého pronájmu, ale i prostřednictvím dlouhodobé nájemní smlouvy včetně našich údržbářských a opravárenských služeb.

TIP rovněž provozuje prodej a službu zpětného pronájmu, kdy Vám poskytne paušální částku na koupi vozového parku cisteren a pak Vám tyto cisterny zpětně pronajme za podmínek, které vyhovují Vašemu podnikání.

Údržba a opravy cisteren

Naše specializovaná služba pro údržbu a opravy cisteren nabízí komplexní servisní řešení šité na míru potřebám zákazníka v případě potřeb preventivní a opravárenské údržby v síti našich dílen a mobilních jednotek. Naši vysoce kvalifikovaní cisternoví technici dokáží provést všechny úkony oprav a údržby cisteren. Včetně:

 • Válce cisteren
 • Bezpečnostní kontroly cisteren
 • Testování tlaku
 • Opravy po nechodě
 • Vakuové vybavení
 • Čerpadla a kompresory
 • Pomocné motory
 • Potrubí v cisternách
 • Ventily cisteren
 • Hydraulika
 • Pneumatický rozvod
 • Podvozek
 • Servis
 • STK

Renovace cisteren

Zajišťujeme také službu renovace cisteren. Můžete své cisterny znovu namontovat na nový podvozek, čímž zvýšíme životnost cisterny bez kapitálových výdajů potřebných při koupi nové.  

Vyhrazený specializovaný servis

TIP má vyhrazený zákaznický servis pro cisterny a dílenský tým, který bude reagovat na veškeré Vaše požadavky. Náš specializovaný tým Cisternové služby TIP můžete kontaktovat pomocí tohoto formuláře.

2019/02/19

Sdílet tento zpravodajský ?lánek

TIP novinky

Dostávat důležité novinky od TIP!

Jednoduše vyplňte pole níže, abyste dostávali důležité novinky a informace od TIP

Povrzením tohoto formulá?e souhlasím, že TIP použije moje zákaznická Prohlášením o ochran? soukromí TIP.

Související zprávy k položce

"Nové Volvo FH 500 I-Save je tu!"

Pronajměte si nové Volvo FH 500 I-Save s optimalizovaným výkonnostním balíčkem - TIP to umožňuje...

2022/03/18

"Telematika pro návěsy"

Návěs již není jen skříň na kolech. Stejně jako ve zbytku dopravního průmyslu byly vyvinuty nov...

2021/05/07

"Telematika"

Vytvoření transparentnějšího, účinnějšího a bezpečnějšího ekosystému dopravy

2020/07/01