Vložte hodnotu
Zp?t

Co byste řekli na 1 200 mechaniků a fixní náklady na údržbu vašich návěsů?

Došli jste k názoru, že s tím, jak jsou návěsy a nákladní vozidla čím dál složitější díky novým technologiím a digitalizaci, a tím, jak je stále těžší získat specializované mechaniky, vaše interní údržba a opravy vyžadují více času a investic? Co kdybyste měli přístup k odborným znalostem více než 1 200 vysoce kvalifikovaných mechaniků a mohli využívat fixní náklady na údržbu se společností TIP Trailer Services? O kolik by to bylo snazší a nákladově efektivnější?

Přenechte údržbu svých návěsů společnosti TIP

Programy údržby a oprav návěsů zajišťované externě společností TIP poskytují zákazníkům řadu výhod. Díky našim programům můžete ušetřit náklady, být flexibilní a získat přístup k velkému týmu více než 900 kvalifikovaných techniků v Evropě a 300 v Kanadě. Tito technici jsou vyškoleni s ohledem na nejmodernější technologie a pracují v síti 123 dílen v těchto dvou oblastech.

Kromě toho máme k dispozici vozový park čítající více než 200 mobilních servisních jednotek, což jsou lehká užitková vozidla vybavená dílenskými nástroji a klíčovými náhradními díly, jež používají naši technici s cílem pomoci zákazníkům na silnici nebo na jejich parkovištích. Provádíme práci na 124 000 návěsech ročně a každoročně utratíme 96 100 000 EUR za náhradní díly. Údržba a opravy v roce 2018 představovaly 20 % našeho podnikání. (zdroj: Výroční zpráva TIP za rok 2018)

Máme dlouhou a prověřenou historii údržby návěsů, kterou vozovým parkům poskytujeme již déle než 50 let.

Fixní náklady, výběr smluv, transparentní procesy

Díky naší politice, jež spočívá v poskytování údržby a oprav zákazníkům za fixní ceny, můžete mít pevnou kontrolu nad náklady a využívat vysokou předvídatelnost pro účely plánování. Můžete si vybrat ze široké škály služeb údržby a oprav pro všechny typy vybavení, ať už bez smlouvy, nebo na smluvním základě. Pokud si u nás pronajmete nebo pořídíte na leasing návěsy, údržba tvoří součást smlouvy.

Průběh údržby a oprav můžete sledovat díky našemu týmu zákaznických služeb a zákaznickému portálu TIP, který nabízí přehled o vašich zadáních pro dílny s plně digitalizovaným procesem správy dílen. Tento digitální a bezpapírový proces provází zákazníka od nabídky, harmonogramu práce, dokončení práce, kontroly kvality / schválení a faktury až po konečný kontrolní výkaz digitální služby pro zákazníka.

Předvídatelné ceny, výběr smluv a transparentní proces poskytování servisu byly navrženy s cílem pomáhat zákazníkům maximalizovat dobu provozuschopnosti a využití návěsů a umožnit jim soustředit se na oblasti podnikání, kde přináší největší hodnotu, jako je rozvoj podnikání nebo služby zákazníkům.

Nabídka služeb údržby

Naše údržba zahrnuje:

  • pravidelné kontroly zařízení a kontroly brzd, náprav a obecně konstrukce návěsu na základě doporučení výrobců, očekávaného počtu najetých kilometrů za rok, údajů z minulosti vozidla a údajů z prediktivních analýz sdělovaných čidly spojenými s telematickými systémy,
  • technické kontroly STK,
  • správu údržby a oprav,
  • údržbu pneumatik,
  • servis chladírenského zařízení,
  • servis zdvižného čela.

Společnost TIP také nabízí program celoevropských silničních asistenčních služeb 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce.

Externě zajišťovaná údržba návěsů – hodí se pro vás?

Nákladově efektivní externí zadávání

Zaznamenali jsme zvyšující se počty zákazníků, který žádají, abychom jim poskytli externě zajišťované služby údržby. U malých a středních vozových parků dává z hospodářského hlediska smysl zadávat údržbu návěsů externě. Jen těžko lze odůvodnit náklady na provozování interní dílny s jejich prostory, nástroji, opravárenským vybavením a zásobami náhradních dílů, v nichž pracují odborníci.

U větších vozových parků, které využívají úspor z rozsahu prostřednictvím nákupu, představují účinná řešení externě zajišťovaná údržba v celém rozsahu nebo správa interních dílen pro běžnější servis a opravy a externí zajištění specializované údržby.

Částečné externí zajišťování údržby je užitečné v oblastech vyžadujících odborné znalosti, jako jsou návěsy, telematika nebo chladírenské návěsy, nebo pro údržbu návěsů a technologií od konkrétních výrobců, nebo pro přístup k flexibilnímu a rozšířitelnému fondu mechaniků specializovaných na návěsy. U dopravců na velké vzdálenosti může být částečná údržba vítanou možností v zemích, kde neprovozují dílny.

Nábor techniků – není lepší to nechat na ostatních?

Asociace nákladní dopravy (FTA) ve Spojeném království nedávno varovala, že odvětví logistiky bude v „blízké budoucnosti“ čelit nejen nedostatku řidičů nákladních vozidel, ale také mechaniků. Ve své zprávě o logistice z roku 2019 asociace FTA uvedla, že více než polovina volných pracovních míst pro mechaniky, techniky a montéry nebude v nadcházejících letech obsazena. Asociace se domnívá, že tento nedostatek „by mohl představovat pro dopravce v době dodávek „přesně na čas“ náklady související s odstávkou vozidel a poškodit podniky.“ (Zdroj: Motor1) Pokud si údržbu zajistíte externě u již zavedeného poskytovatele údržby návěsů třetí strany, jako je společnost TIP, nemusíte si dělat starosti s náborem, školením a udržením vzácných techniků a souvisejícími náklady. 

Chcete-li získat více informací o tom, jak můžete využívat výhod, které přináší 1 200 mechaniků, fixní náklady a programy externě zajišťované údržby společnosti TIP, neváhejte nás kontaktovat.

 

2019/11/25

Sdílet tento zpravodajský ?lánek

TIP novinky

Dostávat důležité novinky od TIP!

Jednoduše vyplňte pole níže, abyste dostávali důležité novinky a informace od TIP

Povrzením tohoto formulá?e souhlasím, že TIP použije moje zákaznická Prohlášením o ochran? soukromí TIP.

Související zprávy k položce

"Nové Volvo FH 500 I-Save je tu!"

Pronajměte si nové Volvo FH 500 I-Save s optimalizovaným výkonnostním balíčkem - TIP to umožňuje...

2022/03/18

"Telematika pro návěsy"

Návěs již není jen skříň na kolech. Stejně jako ve zbytku dopravního průmyslu byly vyvinuty nov...

2021/05/07

"Telematika"

Vytvoření transparentnějšího, účinnějšího a bezpečnějšího ekosystému dopravy

2020/07/01