Vložte hodnotu
Zp?t

Budete letos obnovovat svůj přepravní vozový park?

Kdyžsina stránkách agentury Reuters čtete o prototypu autonomního nákladního elektromobilu bez kabiny nebo na Techcrunch o představení elektrického nákladního automobilu poháněného vodíkem společnosti Nikola Motors, přemýšleli jste o tom, že ve svém autoparku vyměníte návěsya nákladní automobily za nové? Pokud zní vaše odpověď „Ano“, pak zvažte výhody leasingu těchto aktiv oproti jejich koupi.

Pronájem a/nebo nákup – strategické rozhodnutí

Rozhodnutí, zda si nákladní vozidla pronajmout či koupit, je strategické rozhodnutí pro ředitele vozového parku a je ovlivněno podnikatelskými cíli společnosti, organizační infrastrukturou a kulturou. Někteří manažeři vozových parků se rozhodnou pro kombinaci pronájmu a nákupu.

Určuje to ekonomika?

V souvislosti s tím, co vnímá jako neklidné ekonomické klima v Evropě Shaun Sadlier, hlavní konzultant v leasingovém podniku Arval, řekl Fleet News, že „Je tu samozřejmě dlouhodobý posun směrem k leasingu už mnoho let, ale ten nebyl rovnoměrný a v obdobích ekonomické nejistoty tu došlo ke značným výkyvům.

„Je možné, že se nacházíme v dalším podobném bodě.“

Proč pronajímat?

Existuje několik pádných důvodů k pronájmu návěsůa nákladních automobilů.

Snížení celkového nákladu na vlastnictví

Matt Svancara, výkonný viceprezident společnosti Aim Leasing Company (USA), nedávno v časopise American Trucker vysvětlil koncepci, která má stejnou platnost i pro evropský vozový park nákladních automobilů. „Leasing pomáhá snížit měsíční platby, protože leasingová společnost nese riziko zůstatkové hodnoty. Zákazník za nákladní automobil neplatí 100 %. Většina bankovních půjček vyžaduje úhradu podílu nákladů a 100% financování zbývajícího zůstatku. Kromě toho pronájmy mají obvykle delší lhůty než bankovní půjčka na nakoupené aktivum.“

Logicky kratší pronájmy vyžadují vyšší měsíční platby než delší pronájmy a nabízí také pružnější podmínky než delší pronájmy. Kromě toho budou celkové finanční výdaje, které zákazník zaplatí, vyšší v delším období pronájmu, větší než při krátkém pronájmu.

Leasingová společnost by měla být schopna na své zákazníky přenést výhody z úspor z rozsahu, které má při jednání o nákupu velkého počtu nákladních automobilů od výrobců. V důsledku toho mohou zákazníci používat lepší návěsya nákladní automobily za nižší náklady, než kdyby si aktiva nakupovali přímo sami pomocí půjčky.

Svezte se na vlně převratné technologie

Technologie jako umělá inteligence, strojové/prediktivní učení a internet věcí (IoT), rychle způsobují převrat ve světě dopravy a logistiky. Správci vozového parku také musí vybavit přívěsy a tahače nejnovější telematikou, IoT a prediktivními technologiemi.

Cílem maloobchodníků a výrobců je dodávat ještě rychleji a efektivněji kvůli nákupům online a vysokým očekáváním zákazníků v rámci dodavatelského řetězce.

Flexibilní leasingová struktura zajišťuje přístup k nejnovější technologii výměnou starých přívěsů a tahačů za nové, aniž by to bylo spojeno s břemenem nutnosti financovat přímo nákup nových vozidel a prodat stará se zastaralou technologií.

Uvolněte si kapitál

V rámci mnohých leasingových uspořádání leasingové společnosti poskytují údržbářské a opravárenské služby. Tím šetří správcům vozového parku investice do vlastních dílenských zařízení a jejich provozu. Opravny spotřebují značný kapitál, protože vyžadují důmyslné dílenské a diagnostické vybavení a nástroje, navíc i zásobu náhradních dílů.

Dílny také vyžadují kvalifikované techniky, které musí správci vozového parku najmout, odměňovat a udržet si je. Udržet krok s nejnovější technologií může být náročné. Nestačí, aby měl technik dobré oko na opravy a uměl kouzla s ručním nástroji. Dnešní doba vyžaduje i počítačovou gramotnost. Pokud mají technici přinést přidanou hodnotu, musí absolvovat rozsáhlá školení. U velkých vozových parků, které využívají úsporyz rozsahu, dává provozování autodílen smysl, ale u mnoha vozových parků je nejlepším podnikatelským řešením zadat údržbu externímdodavatelům a opravu specialistům, jako je TIP a její rozsáhlá celoevropská síť dílen a mobilních servisních vozidel.

Leasing uvolňuje správcům vozových parků kapitál pro použití tam, kde působí jejich podniky a kde přináší největší hodnotu.

Prodej Vašich starých přívěsů a tahačů

Když správce návěsů a tahačů uzavře leasingovou smlouvu se společností, jako je TIP, TIP může převzít jeho staré přívěsy a tahače a prodat je jeho jménem. Tým TIP Remarketing prodává použité přívěsy a tahače zákazníkům v 17 zemích po celé Evropě. TIP obvykle prodá okolo 7000 položek za rok.

Leasing a pronájem TIP

TIP se specializuje na poskytování řešení při leasingu a pronájmu návěsůa tahačů, která jsou v souladu s různými leasingovými předpisy platnými v celé Evropě. Dopravní vozový park TIP má 68 000 jednotek a TIP je jednou z vedoucích evropských leasingových společností dopravního vybavení. TIP může zakoupit návěsy přímo pro Vás.

Nabízíme řadu návěsů na základě leasingu ve všech formách, včetněplachtových návěsů, šasí, sklopných, skříňových návěsů, cisteren a chladírenských návěsů k vyplnění mezer ve Vašem vozovém parku.

Leasingové možnosti TIP

Pro manažery vozového parku hledající flexibilní a ekonomicky úspornou cestu pro řízení svých střednědobých až dlouhodobých požadavků pro park návěsů TIP poskytuje několik leasingových možností včetně:

  • Operativního leasingu, což je podrozvahový leasing s flexibilními podmínkami
  • Finančního leasingu, který Vám umožní získat návěs v čas místo toho, abyste za něj platili předem
  • Prodeje a zpětného leasingu,při němž odkoupíme Vašenávěsy za přiměřenou tržní cenu a zpětně Vám je pronajmeme za pevný měsíční poplatek.

Pro Váš vozový park rovněž poskytujeme další služby s přidanou hodnotou ve všech našich leasingových řešeních, včetně náhradních vozidel po dobu opravy, asistence na silnicích, správy vozového parku a pneumatik a telematiky. Vaše použité tahače a návěsy můžeme dále prodávat. Pokud máte zájem o další informace o leasingu a pronájmu přívěsů TIP, doporučujeme Vám kontaktovat TIP Trailer Services prostřednictvím tohoto formuláře.

2019/02/13

Sdílet tento zpravodajský ?lánek

TIP novinky

Dostávat důležité novinky od TIP!

Jednoduše vyplňte pole níže, abyste dostávali důležité novinky a informace od TIP

Povrzením tohoto formulá?e souhlasím, že TIP použije moje zákaznická Prohlášením o ochran? soukromí TIP.

Související zprávy k položce

"Nové Volvo FH 500 I-Save je tu!"

Pronajměte si nové Volvo FH 500 I-Save s optimalizovaným výkonnostním balíčkem - TIP to umožňuje...

2022/03/18

"Telematika pro návěsy"

Návěs již není jen skříň na kolech. Stejně jako ve zbytku dopravního průmyslu byly vyvinuty nov...

2021/05/07

"Telematika"

Vytvoření transparentnějšího, účinnějšího a bezpečnějšího ekosystému dopravy

2020/07/01