Vložte hodnotu
Zp?t

Buďte vždy připraveni na nečekané

Vedoucí pracovníci po celém světě vytvářejí pohotovostní plány pro potenciální události, jako je střet asteroidu s planetou Zemí a narušení Olympijských her 2020. Máte připravený pohotovostní plán v případě neočekávané poruchy návěsu?

Pohotovostní plány

„Pohotovostní plán je postup určený k tomu, aby pomáhal organizaci účinně reagovat na významnou událost nebo situaci, ke které může nebo nemusí dojít.“  (zdroj: whatis.com) V terminologii řízení jsou tyto nepředvídatelné situace známé pod exotickými jmény, jako například černá labuť, asymetrické hrozby, a méně půvabnými názvy, jako je překvapení.

Asteroidy a olympionici

Mezi současné příklady pohotovostního plánování patří:

  • Agentura NASA a Federální úřad pro mimořádné události (Federal Emergency Management Agency) spolu s mezinárodními partnery včetně Evropské kosmické agentury a Mezinárodní sítě pro varování před planetkami (International Asteroid Warning Network) uspořádali společnou akci s cílem vytvořit scénář reakce na asteroid, který je na kolizním kurzu se Zemí. Vědci odhadují pravděpodobnost srážky Země s asteroidem, kometou nebo neidentifikovaným objektem se Zemí v roce 2027 na hodnotu 1 ku 100. (zdroj: Techcrunch)
  • Organizátoři Olympijských her v Tokiu 2020 se ustavičně zabývají pohotovostním plánováním, aby byli v případě teroristického útoku, kybernetických útoků, zemětřesení a vln veder během her připraveni. Mezi opatření patří zavedení systému rozpoznávání obličeje pro olympijské dobrovolníky a instalace vodních postřikovačů po trase maratonu, jelikož olympijské hry se budou odehrávat během letní vlny veder v Japonsku. (zdroj: Japan Times)
  • Mnoho lidí z odvětví dopravy a logistiky již dlouho přemýšlí o Brexitu. Například Rotterdamský přístav koncem března 2019 ohlásil pohotovostní plán v případě „Brexitu bez dohody“. Ten zahrnuje vytvoření pěti parkovacích ploch, které mají pojmout až 700 těžkých nákladních vozidel na terminálech trajektů a lodí pro pobřežní plavbu v Rotterdamu, s cílem umožnit provoz v situaci, o níž se přístav domnívá, že bude zřejmě představovat pomalejší a náročnější celní režim než dnes. (zdroj: Fwd News)

Přístup „meta-připravenosti“

Nečekané události mají často neočekávané důsledky. Konzultanti společnosti PwC doporučují organizacím přístup „meta-připravenosti“ s tím, aby vypracovaly „vlastní přirozenou schopnost zvládat jakýkoli typ krize, která se objeví“. K dosažení tohoto stavu musí organizace rozvíjet schopnost posoudit, kdy bezprostředně hrozí neočekávaná událost, rychle na ni reagovat a neprodleně podniknout rychlé kroky. Tohoto stavu dosahují tak, že získají organizační pružnost a uspořádají několik zkoušek. (zdroj: Strategy & Business)

Pohotovostní plánování u vozového parku

Pravděpodobnost neočekávané poruchy návěsu nastane s vyšší pravděpodobností, než je pravděpodobnost srážky asteroidu se Zemí (1 ku 100 do roku 2027). Neočekávaná porucha návěsu vystavuje řidiče nebezpečí, poklesu příjmů a snížení využití návěsu a také vystavuje pověst vaší společnosti u partnerů riziku. Pokud jste tak dosud neučinili, je na místě vytvořit pohotovostní plán pro vozový park.

Společnost PwC poznamenává, že společnosti mohou příliš velkým množstvím analýz rizik dělat tento problém horší, než ve skutečnosti je. U vozových parků nemusí být pohotovostní plánování v rámci dosažení „meta-připravenosti“ příliš složité. Mělo by se spíše zaměřovat na dva základní prvky. Jedním z nich je mít zaveden postup pro situaci, kdy dojde k neočekávané poruše návěsu s cílem zajistit, že je vyřešena co nejbezpečněji a co nejrychleji. Druhým prvkem je zajištění preventivní údržby u návěsů. 

Postup při poruše návěsu

Zaveďte postup, který se zahájí automaticky, včetně seznamu osob, které má řidič ve vaší organizaci a v pohotovostních silničních asistenčních službách kontaktovat pro poskytnutí okamžité pomoci. Také by měl existovat protokol o tom, kdo by měl přijmout zásadní rozhodnutí pro typy poruch, ke kterým dochází, to, jaké zdroje by mohly být zapotřebí (řidič a základní sada nástrojů, pokud jde o jednoduchou opravu, pohotovostní služby, místní opravárenská dílna, vyslání náhradního návěsu nebo jiný postup), a to, kde, kdy a jak rychle by mohly být nasazeny. Budete také muset varovat zákazníky před zpožděním.

Část tohoto postupu by se měla zabývat bezprostřední bezpečností řidiče, když je návěs vyřazen z provozu. To zahrnuje přemístění návěsu co nejbezpečněji mimo komunikaci a zapnutí výstražných světel a umístění výstražných trojúhelníků. Řidič by měl zjistit, zda je schopen určit, v čem problém spočívá, a měl by mít k dispozici správné nástroje a náhradní díly pro provádění základních oprav.

Přepravujete-li zvláštní druhy nákladu, včetně zvířat, chlazeného zboží a nebezpečných chemických látek, zaveďte specifický postup. (zdroj: drivingtests.co.nz)

Preventivní údržba návěsů

Jedním ze způsobů, jak omezit neočekávané poruchy návěsu a nákladních vozidel, je, aby řidič provedl kontrolu klíčových mechanických součástí svého vozidla před jízdou, včetně brzd, pneumatik, zrcátek a světel. Také by měl zkontrolovat, zda je náklad zabezpečený a dobře rozložený. Správci vozového parku a řidiči by měli rovněž jednat na základě informací, které jim poskytnou telematické systémy a systémy sledování tlaku v pneumatikách.

Další důležitý způsob představuje to, aby společnost jako je TIP poskytovala vašemu vozovému parku externě zajišťovanou preventivní údržbu. Preventivní údržba zabraňuje poruchám návěsů, čímž maximalizuje jejich dostupnost pro dodávky zboží zákazníkům. Většina problémů s návěsy souvisí s údržbou a vyhnout se jim před jízdou je nákladově efektivnější než odhalit neočekávaný problém na silnici. 

Jsme schopni vytvořit program preventivní údržby, který bude vyhovovat vašim potřebám. Ten může zahrnovat:

  • pravidelné kontroly zařízení a kontroly brzd, náprav a obecně konstrukce návěsu na základě doporučení výrobců, očekávaného počtu najetých kilometrů za rok, historických dat o vozidle a dat z prediktivních analýz sdělovaných čidly spojenými s telematickými systémy,
  • technické kontroly STK,
  • správu údržby a oprav,
  • údržbu pneumatik,
  • servis chladírenského zařízení,
  • servis zdvižného čela.

Další výhodou je členství v programu celoevropských silničních asistenčních služeb TIP 24 hodin, 7 dnů v týdnu a 365 dnů v roce.

Prostřednictvím pronájmu nebo leasingu návěsů vám společnost TIP může poskytnout flexibilní přístup k novým modelům návěsů, u kterých je statisticky méně pravděpodobné, že dojde k neočekávané poruše, než u starších, časem ošlehaných modelů. Chcete-li se dozvědět více o tom, jak vám může společnost TIP pomoci minimalizovat neočekávané poruchy návěsů a maximalizovat provozuschopnost návěsů, neváhejte nás kontaktovat.

 

Picture: Marcus Bellamy na Unsplash

2019/07/22

Sdílet tento zpravodajský ?lánek

TIP novinky

Dostávat důležité novinky od TIP!

Jednoduše vyplňte pole níže, abyste dostávali důležité novinky a informace od TIP

Povrzením tohoto formulá?e souhlasím, že TIP použije moje zákaznická Prohlášením o ochran? soukromí TIP.

Související zprávy k položce

"Nové Volvo FH 500 I-Save je tu!"

Pronajměte si nové Volvo FH 500 I-Save s optimalizovaným výkonnostním balíčkem - TIP to umožňuje...

2022/03/18

"Telematika pro návěsy"

Návěs již není jen skříň na kolech. Stejně jako ve zbytku dopravního průmyslu byly vyvinuty nov...

2021/05/07

"Telematika"

Vytvoření transparentnějšího, účinnějšího a bezpečnějšího ekosystému dopravy

2020/07/01