Vložte hodnotu
Zp?t

Aktuálně ke krádežím nákladů: nové způsoby ochrany Vašeho návěsu

Krádež nákladu je problém, který sám nezmizí. Naštěstí existují pro řidiče a správce vozového parku technologická řešení snižující riziko krádeží.

Pozor na čtvrtek!

Podle průzkumu, který zkoumal krádeže nákladu v regionu Evropy, Blízkého východu a Afriky (EMEA) v roce 2017, by řidiči měli být ve střehu před zcizením nákladu zejména ve čtvrtek, kdy dochází k nejvíce krádežím. Průzkum zjistil téměř 5000 krádeží nákladu v regionu EMEA a zdůraznil vyšší riziko krádeže na nezabezpečených parkovištích. Na rozdíl od jiných průzkumů, bylo zjištěno několik konkrétních regionů v zemích, které jsou nejvíce zasaženy krádežemi. Jedná se o oblast East Midlands v Anglii, lokalitu, která se 754 událostmi stojí za více než polovinou krádeží ve Spojeném království. Naopak v Německu jsou krádeže nákladu rovnoměrněji rozloženy. Nejvíce ohroženými regiony jsou Bavorsko a Severní Porýní-Vestfálsko, které zaznamenaly19% podíl na krádežích.

Plachty vedou?

Ve stejném průzkumu bylo zjištěno, že nejčastějším typem krádeží, se 44% podílem, bylo proříznutí plachet návěsu. Drobné krádeže se umístily na druhém místě s 31 %. Následovala odcizení vozidel a krádeže vybavení (oba po 5 %), odčerpání paliva (4 %), odcizení celého nákladu (3 %) a klamavá vykládka a krádeže na koncových úsecích s 1 %.

Sada nástrojů pro zabezpečení nákladu Evropské Unie

DG Move, oddělení Evropské komise odpovědné za dopravu, vyvinulo nový soubor bezpečnostních nástrojů pro evropský sektor silniční nákladní přepravy. Sada nástrojů zabezpečení pro řidiče nákladních vozidel je k dispozici ke stažení. Je navržena tak, aby pomohla evropským řidičům nákladních automobilů, dopravním společnostem a dalším účastníkům silniční dopravy “řešit krádež nákladu, zamezovat v přístupu k vozidlům a předcházet terorismu na evropských silnicích”.

Sada nástrojů navrhuje různá technologická řešení pro prevenci krádeží nákladu včetně:

  • Sledování a vystopování – Instalace sledovacích zařízení do vozidel a nákladních jednotek a geofencing (zónové monitorování) pro spuštění varování v případě, že se návěs odchyluje příliš od přednastavené Pro ještě větší zabezpečení je možné nainstalovat možnost vzdálené imobilizace vozidla.
  • Přehleda odezva – Vybavte Vaše kamiony a návěsy vícekanálovou telematikou. Poskytněte svým řidičům mobilní zařízení a aplikace pro nalezení bezpečných parkovišť. Nainstalujte senzory, které řidiči pošlou upozornění na chytrý telefon nebo hodinky, v případě, že se otevřou dveře kamionu nebo návěsu. Nainstalujte generátor mlhy ve vozidle, abyste ztížili zlodějům práci.
  • Kontrola přístupu – Používejte elektronické klíčea biometrickou autentizaci pomocí otisků prstů, sítnice nebo jiných částí těla k identifikaci.
  • Zámky a plomby – Nainstalujte automatické nebo časované zámky, dálkové zamykání a elektronické plomby s možností dálkové kontroly.

Další kategorie zahrnují alarmy a detektory;kamerové sledování kamionů a návěsůa vybírání řidičů na základě dat. (zdroj:ROADSEC)

Preventivní analýza

Se zavedením použití Big Data některé logistické organizace shromažďují informace o krádežích nákladu, které se odehrávají v konkrétních oblastech. Pomocí počítačové analýzy zpracovávají tato data, zjišťují vzorce krádeží a mohou tak vytvářet předvídající modely. Tyto modely pak mohou správcům vozových parků a řidičům pomoci předcházet krádeži nákladu tím, že tyto informace použijí při plánování nejbezpečnějších tras pro dodání, a vyhnou se městům, silnicím a parkovištím, kde je historicky vysoký výskyt zločinnosti v nákladní přepravě. (zdroj: Sdcexec)

Posílení ochrany návěsů

Časopis Commercial Fleetz koumal prevenci krádeží nákladu z méně technického hlediska. Kersey Freight zakoupil od firmy Krone 15 skříňových návěsů Dry Liner. Tyto skříňové návěsy jsou vybaveny blokovacími lištami dveří, které se nacházejí uvnitř a nikoli vně návěsu. Závěsové čepy nejsou přístupné zvenčí. Kromě toho může řidič při zavírání dveří uzamknout nerezovou lištu dveří. Stěny a střecha přívěsu jsou také zesílené. Díky těmto bezpečnostním prvkům je obtížné do těchto návěsů proniknout.

Jiné varianty těchto návěsů mohou být nakládány bočně či zezadu, mohou být centrálně zamykatelné a odemykatelné z kabiny nebo vzdáleně z centrály vozového parku.

Plachtové návěsy

Někteří kritici zdůraznili zranitelnost plachtových návěsů, neboť jejich stěny lze poměrně snadno rozříznout nožem nebo jinými jednoduchými nástroji. Aby se tato potenciální slabost vyřešila, společnosti, jako je Cunningham nabízejí plachty odolné proti rozříznutí které obsahují ocelovou síťku vloženou mezi dvě vrstvy tkaniny. Vrstvy jsou svařeny a přišroubovány na okraji plachty návěsu pro bezpečné uchycení.

Při nedávné konferenci John C. Tabor, senior viceprezident pro dodavatelský řetězec National Retail Systems, doporučil vozovým parkům, aby používaly na plachtách firemní loga a grafiky místo toho, aby je ponechávaly čistě bílé. Tak budou zcizené návěsy výraznější a vysledovatelnější pro orgány činné ve správních a trestních řízeních. (zdroj: Freightwaves)

Poradenství k návěsům a jejich ochraně proti zcizení nákladu od společnosti TIP

Se svým vozovým parkem čítajícím přes 66 000 návěsů a 50 letům na trhu v oblasti pronájmu přívěsů má společnost TIP vynikající odborné znalosti a zkušenosti, aby Vám mohla poradit, jak nejlépe zabezpečit Váš návěs a náklad před krádeží. Zákazníci, kteří si pronajímají návěsy prostřednictvím TIP Trailer Services, mohou těžit z tohoto poradenství.

Možnosti pronájmu u TIP

Nabízíme širokou nabídku návěsů k pronájmu včetně klasických, nízkopodlažních, plachtových, skříňových, cisternových a vyhřívaných, které můžete zařadit do Vašeho vozového parku.

Outsourcujte údržbu a opravy návěsů

Abychom v TIP Trailer Services pomohli našim klientům maximalizovat provozuschopnost návěsů, dodáváme v rámci smluvního vztahu k pronájmu návěsů i správu a opravy vozového parku. V průběhu opravy nebo údržby Vašeho pronajatého návěsu Vám zajistíme jiný návěs, čímž garantujeme hladký provoz Vašeho podnikání.

Můžete se také spolehnout na naši celoevropskou servisní službu pro případ poruchy fungující 24/7 a 365 dní v roce. Pro další informace o flexibilním pronájmu návěsu od společnosti TIP Trailer Services nás prosím kontaktujte pomocí tohoto formuláře.

2019/01/08

Sdílet tento zpravodajský ?lánek

TIP novinky

Dostávat důležité novinky od TIP!

Jednoduše vyplňte pole níže, abyste dostávali důležité novinky a informace od TIP

Povrzením tohoto formulá?e souhlasím, že TIP použije moje zákaznická Prohlášením o ochran? soukromí TIP.

Související zprávy k položce

"Nové Volvo FH 500 I-Save je tu!"

Pronajměte si nové Volvo FH 500 I-Save s optimalizovaným výkonnostním balíčkem - TIP to umožňuje...

2022/03/18

"Telematika pro návěsy"

Návěs již není jen skříň na kolech. Stejně jako ve zbytku dopravního průmyslu byly vyvinuty nov...

2021/05/07

"Telematika"

Vytvoření transparentnějšího, účinnějšího a bezpečnějšího ekosystému dopravy

2020/07/01