Vložte hodnotu
Zp?t

5 důvodů, proč si pronajmout návěsy u společnosti TIP Trailer Services

Z našeho výzkumu ve společnosti TIP vyplývá, že objem nákladní dopravy ve 28 členských státech EU bude i nadále růst rychlostí více než 2 % ročně, přičemž mezi jednotlivými způsoby dopravy nejvíce převažuje silniční nákladní doprava s neměnným 71% podílem na celkovém trhu. Objem nákladní dopravy v letech 2020 až 2025 poroste tempem 3,2 % ročně a v následujících pěti letech se tempo růstu zvýší na 3,5 %. (zdroj: Výroční zpráva TIP za rok 2018)

Pro správce vozového parku, kteří chtějí financovat další návěs po dobu nejméně jednoho roku, je nejvhodnější využít služeb leasingu. Pokud chcete používat návěs v období v délce do 365 dní, nejlepším řešením je pronajmout si jej.

Pro správce vozového parku, kteří se snaží na tomto růstu vydělat, by měl být pronájem návěsu se společností TIP Trailer Services prioritou. Níže uvádíme 5 důvodů, proč tomu tak je:

  1. Zkušenost s návěsy na leasing u společnosti TIP

Jsme jednou z předních leasingových společností v Evropě a Kanadě, máme rozsáhlý a rozmanitý vozový park s více než 70 000 návěsů. V oblasti pronájmu návěsů máme jedinečnou historii. Společnost TIP již více než 50 let získává zkušenosti s přidáváním hodnoty leasingu, pronájmu, servisu a služeb souvisejících s provozem návěsů po celou dobu životnosti návěsů svým zákazníkům. Někteří z nich jsou věrnými zákazníky již více než 20 let. V roce 2018 představoval pronájem 44 % našeho obratu. Máme ambiciózní plány pro růst.

Kromě údržby vlastního vozového parku poskytujeme služby údržby a opravy a další služby pro téměř 54 000 návěsů nebo podobných zařízení. (zdroj: Výroční zpráva TIP za rok 2018)

  1. Rozsáhlá nabídka návěsů

Možná si budete chtít pronajmout více modelů návěsů, které již provozujete, nebo zavést nové typy s cílem získat zakázky na nových trzích. Obvykle pro vás máme v našem vozovém parku připraven vhodný typ návěsu. Vzhledem k poptávce zákazníků zahrnuje velká část našeho vozového parku plachtové, skříňové, chladírenské návěsy, cisterny, dodávky a výměnné nástavby. Někteří zákazníci si však pronajímají jiné návěsy, jako jsou kontejnery s pohyblivou podlahou, tuhé návěsy, cisterny na odpad, návěsy pro přepravu automobilů, palivové cisterny a vozidla včetně dodávek a nákladních vozidel poháněných elektřinou i konvenčními palivy. Pokud na skladě nemáme konkrétní specializovaný návěs, můžeme jej pro vás zakoupit, abyste si ho mohli pronajmout.

  1. Možnosti pronájmu a finanční výhody

Zákazníci našeho vozového parku se liší podle velikosti od vlastníka/řidiče po velké nadnárodní vozové parky. Tito zákazníci se nacházejí v různých fázích růstu podniku a mají odlišné požadavky na financování prostřednictvím pronájmu. Nabízíme řadu možností pronájmu včetně operativního leasingu, odkupu se zpětným pronájmem a krátkodobého pronájmu. Pro více informací o těchto možnostech pronájmu navštivte internetové stránky TIP.

Pokud se rozhodnete pro pronájem u společnosti TIP, nemusíte shánět prostředky na zaplacení plné kupní ceny daného aktiva, ale místo toho pravidelně platíte malé částky v dohodnutém stanoveném období. Pro daňové účely jste nájemcem, nemusíte se tedy starat o odpisování návěsu ani o jeho prodej na konci jeho doby životnosti. Za tyto záležitosti odpovídá společnost TIP jakožto konečný vlastník těchto aktiv.

Společnost TIP nakupuje návěsy od výrobců ve velkém množství a část z úspor z rozsahu přenáší na své zákazníky v podobě velmi výhodné ceny a zpřístupnění návěsů za nižší cenu, novějším modelům a technologii. Kdyby zákazník nakupoval přímo u výrobce, tyto výhody by nezískal.

  1. Služby s přidanou hodnotou

Mezi naše závazky patří pomoci vám maximalizovat dobu provozuschopnosti návěsu a spravovat externě zajišťované služby údržby a silniční asistenční služby. Díky tomu se můžete soustředit na hlavní oblasti svého podnikání, kde váš vozový park dokáže vytvářet nejvyšší zisk.

V rámci leasingové smlouvy budou pronajaté návěsy pravidelně udržovat někteří z 900 techniků specializovaných na návěsy v jednom z našich 93 servisů, které mají téměř 610 opravárenských hal a které se nacházejí v 17 zemích Evropy a v Kanadě. Služby údržby zahrnují základní výměnu pneumatik, výměnu dílů náprav a brzd, výměnu dílů chladicí jednotky a další výměny.

Také budete moci snadno využívat celoevropskou silniční asistenční službu, která je k dispozici v 18 jazycích 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce.  Technik silniční asistenční služby společnosti TIP nebo pocházející od jednoho z mnoha jejích partnerů v mobilních servisních dodávkách rychle přijede na pomoc řidiči a návěsu odstavenému na silnici.

  1. Snižte rizika po pronájmu

Je jasné, že při každodenním používání po dobu trvání leasingové smlouvy u návěsu dojde k drobným škrábancům a promáčklinám. Naším cílem je rozvíjet se zákazníky dlouhodobé vztahy, a proto raději kryjeme náklady na drobná poškození sami. Chcete-li se však vyhnout stresu, můžete si objednat službu na ochranu před poškozením. S ní bude váš pronajatý návěs pojištěn proti velkým nákladům způsobeným poškozením, požárem a ztrátou vybavení.

Jak si mohu objednat pronájem návěsu TIP?

Službu pronájmu návěsů jsme navrhli tak, aby byla pro zákazníky co nejjednodušší. Ať už začínáte s jedním návěsem nebo zařazujete novou položku do svého vozového parku, který čítá tisíce položek, k získání nabídky stačí pouze kontaktovat náš specializovaný tým zákaznických služeb. Tým zákaznických služeb společnosti TIP přizpůsobí řešení přesně pro vás a do 24 hodin zašle v odpovědi nabídku.

Krátce po podpisu leasingové smlouvy si návěs můžete vyzvednout v jedné z mnoha poboček společnosti TIP po celé Evropě a v Kanadě nebo si jej nechat od nás dovést na vaše pracoviště. Pak se můžete vydat na cestu a využít nové obchodní příležitosti.

Pokud chcete získat další informace o pronájmu návěsů se společností TIP, neváhejte se na nás obrátit.

2019/09/20

Sdílet tento zpravodajský ?lánek

TIP novinky

Dostávat důležité novinky od TIP!

Jednoduše vyplňte pole níže, abyste dostávali důležité novinky a informace od TIP

Povrzením tohoto formulá?e souhlasím, že TIP použije moje zákaznická Prohlášením o ochran? soukromí TIP.

Související zprávy k položce

"Nové Volvo FH 500 I-Save je tu!"

Pronajměte si nové Volvo FH 500 I-Save s optimalizovaným výkonnostním balíčkem - TIP to umožňuje...

2022/03/18

"Telematika pro návěsy"

Návěs již není jen skříň na kolech. Stejně jako ve zbytku dopravního průmyslu byly vyvinuty nov...

2021/05/07

"Telematika"

Vytvoření transparentnějšího, účinnějšího a bezpečnějšího ekosystému dopravy

2020/07/01